A piacok fogadóképességének (profitlehetőségek, méret és növekedési lehetőségek, az egyes szegmentumok strukturális előnyei, a vállalat saját eszközei, céljai és forrásai) becslése. A célpiacok kiválasztása.

A piaci lefedés módozatai:

  • egyszegmentumú koncentráció,
  • termékspecializáció,
  • piacspecializáció,
  • kiválasztó specializáció,
  • teljes piaci lefedés.