Költségorientált, -Piacorientált árképzés (kereslethez vagy kínálathoz igazodó árképzés):
Helyzetmegőrző módszer (a versenytársakéhoz viszonyított árszínvonal fenntartására törekszik
Piacvezetők követése: a kisebb vállalatok áraikat a piacon uralkodó helyzetet betöltő vállalat áraihoz igazítják
Tradicionális módszer: az ár olyan megállapítása, hogy a termék x-szeres értékesítése a bekerülési értéket adja
Célpiacok szerinti árazás: a költségek és a versenyhelyzet alapján állapítjuk meg az árat és az elérendő forgalmat ahhoz, hogy nyereségünk maximális legyen
Egyéb módszerek: pl. promóciós árak, népszerű árszínvonalhoz való alkalmazkodás
Többlépcsős árazás: fokozatonként, valamennyi árbefolyásoló tényezőt elemezve alakítjuk ki a végleges árat (vállalati cél, elérendő image, potenciális kereslet és a fogyasztók fő jellemzői, költségek, versenytársak árai, a közvetítők tevékenységére gyakorolt hatás, szezonalitás, stb.)