Fajtái

  • Licencia: egy kizárólagos használati jog átengedése vagy átvétele (kizárólagos használati jog: szabadalom, know-how).
  • Franchise: együttműködés a vállalkozások között. Az egyik fél jutalék ellenében engedélyezi a másik félnek, hogy valamilyen kereskedelmi márkát vagy cégjelzést alkalmazzon.
  • Lízing ügylet: a vállalkozás külföldi cég megbízása alapján, termelőeszközt vásárol, amelyet a megbízó használatába ad. A lízingbe vevő lízingdíjat fizet és a szerződés lejártakor a maradvány érték kifizetésekor megszerzi a tulajdonjogot.