Érintett minden olyan csoport vagy egyén, aki befolyásolhatja a szervezet célmegvalósítását, vagy érintve van abban.
 1. Belső érintettek:
  • Tulajdonosok
  • Menedzserek
  • Alkalmazottak
 2. Külső érintettek:
  • Fogyasztók
  • Szállítók
  • Az állam és intézményei
  • Természeti és épített környezett
  • Helyi közösségek
  • Nyomásgyakorló csoportok