Alapelv az, hogy minden vállalkozásnak egyensúlyra kell törekedni a gazdasági teljesítmények és szociális-morális értékek között.

Három alapvető terület (doktrína):

 1. A vállaltvezetés keze
 2. A láthatatlan kéz
 3. A kormányzat keze
 1. A vállalatvezetés keze
  A menedzsmentnek jót kell állnia döntéseiért, cselekedeteiért és azok következményeiért önmaguk és mások előtt
  • Gazdasági-pénzügyi téren
  • Szociális-morális téren
 2. A láthatatlan kéz
  • Az üzleti szervezet feladata a profit
  • A szabad verseny erkölcsössé teszi a vállalatot
  • A gazdasági döntésekben nincs helye erkölcsi szempontoknak
  • A közjót az szolgálja, ha mindenki saját előnyét tartja szem előtt
  • Az erkölcsösség, a felelősség, a lelkiismeret a szabadpiaci rendszer láthatatlan kezében van
  • A vállalati stratégiába nem lehet erkölcsi szempontokat beépíteni, az ott hatástalan és jogtalan.
 3. A kormányzat keze
  • Vállalati célok ésszerűek és tisztán gazdasági jellegűek
  • Az ilyen célokat a törvények és a politika fordítják a közjó felé
  • Az állam az erkölcsi útmutatás és a felelős vezetés szerve
  • A vállalat feladata az engedelmesség
  • A vállalatnak nem feladata az erkölcsi ítélőképesség gyakorlása