A szervezet alapelemei

  • Célrendszer
  • Emberek
  • Hatáskörök
  • Tevékenységek
  • Erőforrások

A szervezet keretet biztosít

  • A vezetők és vezetettek tevékenységének
  • A hatalmi viszonyoknak, hatásköröknek
  • Az erőforrások felhasználásának
  • Az érdekek érvényesítésének