Az emberi meghatározottság és szabadság dialektikája.

  • Minden ember meghatározott, objektív és konkrét viszonyokba születik bele
  • Körülményei behatárolják cselekvési lehetőségeit
  • Az ember a determináció keretein belül bizonyos fokú szabadsággal rendelkezik
  • Alternatívák között választhat, tehát autonóm lény

Az egyén erkölcsi felelőssége megnyilvánul:

  • Szuverenitásában
  • Individualitásában
  • Döntéseiben
  • Önmeghatározásában

Az ember tehát nem csak elszenvedi sorsát, hanem az adott határokon belül alakítja is azt, és ebből származik erkölcsi felelőssége.