Az etikai szabályozás

 • Az ember normáknak és szabályoknak van alávetve
 • A normák áthágása helytelen, betartásuk helyes
 • A helyes annyit jelent, hogy JÓ
 • A helytelen azt jelenti, hogy ROSSZ

Különbségtétel normák és szabályok között

 • A szabályok (törvények) alkalmazása csak nagyon szűk teret enged a manővere-zésre
 • A normák olyan előírások, amelyeket sem tökéletesen betartani, sem tökéletesen megszegni nem lehet

A normák :

 • vagy parancsoló erejűek : önbüntető jellegűek, vagy büntetésért kiáltóak
 • vagy választhatóak

Normák és szabályok

 • A normák és szabályok kötelező érvényűek
 • A közösség határozza meg azokat
 • Az egyén mások tekintete előtt cselekszik
 • Az egyén mások tekintete miatt szégyelli magát
 • A szégyen megalázó, de az egyike a velünk született érzéseknek

Az etikai értékek

 • közösek, relevánsak, elfogadottak
 • Rendszer-függőek
 • Átmenetiek
 • Alapelvük: az egyenlő jogok elve
 • Mércéjük: a nyilvánosság

Erkölcsi tudat és gyakorlat

 • Az erkölcs nem csak elméleti, tudati, hanem gyakorlati, cselekvési kategória
 • Az erkölcsi szabályozás a cselekedetre irányul
 • Az erkölcs mércéje a tett
 • Az erkölcsi tudat a jelent és a jövőt egyaránt tükrözi