Alapvető erények

 • bátorság
 • együttérzés
 • megbízhatóság
 • jóindulat
 • nagylelkűség
 • segítőkészség
 • türelem
 • hűség
 • tolerancia

Alapvető bűnök

 • gyávaság
 • önzés
 • gondatlanság
 • megbízhatatlanság
 • rosszindulat
 • kicsinyesség
 • türelmetlenség
 • gyűlölködés
 • hűtlenség

Lehetséges következmény lehet társadalmi elfogadás vagy kiközösítés. Az ítélet lehet visszamenőleges vagy előre mutató hatályú.