1. Mikroszint: individuális gazdaságetikai szint
  2. Mezoszint: szervezetek szintje
  3. Makroszint: gazdasági és társadalmi rendszerek szintje
  4. Globális szint: világgazdasági, nemzetközi szint