Az üzleti etika szaketika

 • Gazdaságetika
 • Vállalati etika
 • Menedzsment-etika

Üzleti etika sajátosságai:

 • interdiszciplináris
 • alkalmazott etika
 • kritikai jellegű
 • céltételezett

Az üzleti etika létjogosultsága

 • Az üzleti tevékenységek közvetlenül az emberre irányulnak
 • Alá-,fölé-, mellérendeltségi viszonyok között működnek
 • Konfliktus helyzetet generálnak
 • Kezdeményezést, döntést cselekvést igényelnek
 • A tevékenység kockázattal, a kockázat vállalása felelősségvállalással jár.