Társadalmi tudat elemei:

  • politika
  • jog
  • tudományok
  • vallás
  • ERKÖLCS
  • Művészetek

Az ERKÖLCS:

Történelmileg kialakult képződmény; azon értékek és szabályok összessége, amelyeket el-ismer és magára nézve kötelezőnek vall az emberi közösség.
Nincs egyetemes emberi erkölcs, az egyes közösségek erkölcse szabadon nem vihető át más csoportokra.

Az erkölcs struktúrája:

  1. Erkölcsi közvélemény: amit az emberek általában gondolnak róla
  2. Erkölcsi alapelvek, normák: amit magukra nézve általában elfogadnak
  3. Erkölcsi ideál: amilyen kellene, hogy legyen