Az ember normáknak és szabályoknak van alárendelve. A normák áthágása helytelen, be-tartásuk helyes.
A szabályok alkalmazása szűk teret enged a manőverezésre; a normák viszont olyan elő-írások, melyeket sem tökéletesen betartani, sem tökéletesen áthágni nem lehet.

A normák lehetnek:

  • Parancsoló erejűek
  • Választhatók

A normákat és szabályokat a közösség határozza meg, és kötelező érvényűek. Az egyén mások tekintete előtt cselekszik és mások tekintete miatt szégyelli magáta szégyen megalázó, de velünk született érzés.
Az ember erkölcsileg meghatározott objektív és konkrét viszonyokba születik bele, körülményei behatárolják cselekvési lehetőségeit. Ugyanakkor determináció keretein belül bizonyos fokú szabadsággal rendelkezik. Alternatívák között választhatautonóm lény.