Hatály meghatározza: hogy a normákat

 •     a) milyen ügyben /tárgyi hatály/
 •     b) kikre /személyi/
 •     c) hol /területi/
 •     d) milyen időszakban /időbeli/
Kell és lehet alkalmazni, tehát milyen megszorításokkal állapítanak meg a normák jogokat és kötelezettségeket  

1. Tárgyi hatály:

 • a) anyagi normák ritkán jelölik meg, csak a nemzetközi gyakorlatban pl: ÁFÁ-nál gyakoribb, rendszerint egybeesik az adótárgy megjelölésével
 • b) alaki-eljárási normák nagyobb jelentőségűek
 • párhuzamos szabályok közül adott ügyben melyiket kell alkalmazni pl: termékimportot terhelő adóra -- vámtv

2.Területi hatály:

 • a) főszabály: az ország egész területére
  vámszabad területekre pl: fogyasztási adó azonban nem tekinti belföldnek
 • b) átnyúlhat az országhatáron
  személy külföldön szerzett jövedelme, nyeresége bizonyos feltételek esetén
  az adókedvezmények korlátai között a magyar jogszabályok érvényesülnek
 • c) illetéktv: magyar állampolgárok, Mo-n élő nem magyar állampolgárok ( belföldön és külföldön
  lévő vagyoni értékű jog és ingó hagyatékára is kiterjed, ha külföldön nem fizettek öröklési illetéket)
 • d) az ország egyes területeire pl: az adótv-ek egyes rendelkezéseinek hatálya pl: társasági adó regionális adókedvezménye
 • e) helyi adójogi normák csak az önkormányzat illetékességére terjednek ki

3. Személyi hatály:

 • kik lehetnek az adójogi normák címzettjei /túlmutat az adózók körén/
 • csak ezekre a személyekre lehet telepíteni a jogokat és a kötelezettségeket /szélesebb az adóalanyok körénél/
 • függhet a személyi státuszukat érintő ismérvektől és tevékenységekkel összefüggő ismérvektől

4.Időbeli hatály

Legkritikusabb kérdés
az alkalmazandó norma hatályát rendezi, azaz az adott időpontban megállapítja a normát

Anyagi normákra vonatkozó szabályok:

 • a) a normák hatálybalépését úgy kell meghatározni, hogy kellő idő maradjon a felkészülésr (45 nap), ha számottevő beavatkozás történt
 • b) kiszámíthaatóság követelménye: az éves adókat az előző év november 15-ig be kell jelenteni, a rendelkezéseket ki kell hirdetni, mert ha mindez elmarad, csak a rákövetkező évben lehet a szabályokat bevezetni
 • c) visszaható hatály tilalma: nem állapítható meg új adókötelezettség
  az adókötelezettsg feltételei nem szigoríthatóak
  a tilalom azonban nem általános, ugyanis a feltételek viszzamenőleg könnyíthetőek (csak        pozitív irányban enged eltérést a tv)
 • d) Hatályon kívül helyezés: norma hatályosságát érinti, érvényességét nem
  tehát a megállapításhoz való jog elévülése napjáig kell alkalmazni, illetve követni   

Eljárási normákra vonatkozó szabályok:

 • a) új szabályokat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell: a hatályba lépést megelőző időszakra vonatkozó, de a hatálybalépést követően teljesíthető adókra vonatkozó mellékkötelezettségeket - főszabályként - az új jogszabályok szerint kell teljesíteni, de adóbevallást még a korábbi jogszabály szerint kell tenni
 • b) visszaható hatály tilalma: amennyiben a korábbi szabályok az adózóra összességében kevésbé terhes feltételeket állapítanak meg akkor azokat kell alkalmazni
 • c) normák megsemmisítése. amár hatályon kívül helyezett normáknak is lehet eljárási hatályuk pl. ha nem a jogszabály keletkezésére viszzamenő hatállyal helyezték hatályon kívül, ilyenkor a hatályon kívül helyezés - logikusan - nem érinti aokoat a jogszabályokat, amelyek a dátum előtt jöttek létre
 • !!de a megsemmisített normákra jogokat alapítani és kötelezettségeket telepíteni nem lehet, hiszen ezek már nem létező jogszabályok