Adók csoportosítása  gyakorlati szempontból:

 1. Adóztatási jog szerint:
  • a, központi
  • b, helyi adók—csak a központilag nem szabályzott adókat értjük
 2. Adóbevételek felhasználása szerint:
  Áht tv 11.§
  “ A fizetési kötelezettséget előíró szabály rendelkezik arról, hogy a bevétel az Áht mely
  alrendszere, szervezete javára számolható el, illetve mely alrendszert,továbba a tv erre
  vonatkozó rendelkezése aljpán mely Áht-on kívüli szervezetet illeti meg. “
  a, központi költségvetés b, Tb c, elkülönített állami pénzalapok  d, helyi önkormányzat
  /de itt vigyázat az  önkormányzat olyan adóbevételből is részesedhet, amely nem helyi adóból
  (1.-nél) származik/ 
 3. megosztott adóbevétel: két alrendszert is megilleti pl: gápjárműadó 50%-helyi önk, 50%- Útalap
 4. céladó pl: kultúrális járadék 3.    Adóalanyiság szerint:’88- óta nem nagyon használt csoportosítás 4.    Teherviselés szerint:
  • a, kötvelen adók- egyenesadók: adóalany és az adó teherviseklője egybeesik pl:SZJA
  • b, közvetett adók: az adó áthárított pl:ÁFA
 5. Adóalany körülményeinek figyelembevételével:
  • a. személyi adó: figyelembe veszik az adózó egyéni viszonyait
  • b, tárgy adó:  nem veszik   -“-
 6. Adóalap szerint: 
  • a, alap- 
  • b, pótadóztatás - valamely más adóhoz tapad (ált annak %-a) a pótadóbevétel ált. más pénzalapba megy, mint az alapadóé /hatályos jogban ennek a csoportosításnak  nincs jelentősége/
 7. Adó mértéke szerint:
  • a, adókulcs 
  • b, adótétel
  • c, proporcionális arányos 
  • d, progresszív adózás
 8. Adómegállapítás módja szerint:
  • a, önadótással
  • b, hivatalból—kivetés, kiszabás
  • c, adólevonásd, adóbeszedés
 9. Adófizetés módja szerint:
  • a, pénzben
  • b, bélyegben
  • c, természetben pl: bányajáradék
  • d, bélyeges űrlappal
 10. Adófizetés időtartama szerint:
  • a, rendes 
  • b, rendkívüli
 11. Rendszeressége szerint:
  • a, eseti  pl: ingatlanértékesítés jöveselemadója /SZJA egyik esete, csak meghatározott tényállások beállása esetén/
  • b, rendszeres /ÁFA, Társasági adó/
 12. OECD klasszifikáció:
  • 1000 jövedelem, profit és tőkenyereség utáni adók
  • 2000 TB járulékok
  • 3000 bérek és munkaerő adója
  • 4000 vagyonadók
  • 5000 áruk és szolgáltatások adója
  • 6000 egyéb

!!Vigyázat !!

Tárgyi adó  adó tárgya
tárgyi adó, ami érzéketlen az adóalany személyi, családi körülményeire, pl: TB járulék, ezzel szemben az adó tárgya - pl:az SZJA-nál - a jövedelem

Adóáthárítás:

Törvényalkatói szándék
többnyire a közvetett adóknál fordul elő, amikor az adó alanya és teherviselője elválik pl: az ÁFÁ-nál az adó alanya az a természetes vagy jogi személy stb, aki belföldön termékértékesítést végez, ezzel szemben a tényleges kifizető a szolgáltatás megvásárlója.
előfordulhat a személyi adóknál is, hogy az adó egy része áthárítható pl: az ingatlan bérbeadása esetén maga az építményadó is áthárítható, ha a felek megállapodnak ebben.