Pénzügyi jogi norma:

 • a társadalmi viszonyok sajátos visszatükröződése, amely meghatározott magatatásokat ír elő a kötelezetteknek
 • minden jogi normának meghatározott célja és feladata van.
 • tehát az állami funkciók érvényesítéséhez szükséges péntügyi magatartást ír elő a természetes és jogi személyek számára.

Szerkezete:

 1. hipotézis     
 2. diszpozíció     
 3. szankció                 

Olyan normát amelyben minden elem elhatárolható - zárt norma - főként a közbevételi jognál találunk, mert pl: az Áht jogban és a monetáris irányításnál a hipotézis és a diszpozíció általában összefonódik, a szankcióként pedig más jogágak - pl: polgári jog  - kell alkalmazni.

Normák csoportosítása:

1) Céljai szerint:

 • (szűkebb értelemben): -az államgazdaság működése
 • (tágabb értelemben): -vagyoni viszonyokhoz rendel kötelelző pü.-i magatartást rendszerezi az államgazdaság szerveinek pénzügyi működését    

A normák társadalmi céljai:

 1. közbevételi normák: bevételek szerzése az állami funkciók ellátásához
 2. Áht.-i normák: pénzügyi fedezet biztosítása a szervezet 
 3. monetáris irányítás: Áht-n kívüli gazdálkodási szférara hatás a nemzetgazdaság érdekében
 4. devizajogi normák: a külföldi és nemzetközi szféra - elsősorban azok monetáris  jogintézményeivel - történő kapcsolatfelvétel
 5. számviteli normák: szervezeti-pénzügytechnikai feltételek rendezése

2) Hatályuk szerint:

 1. területi norma  pl: önkormányzati  rendeletben megállapított helyi adó mérték/
 2. periodikus norma  pl: zárszámadási tv. megalkotása, minden évben egyszer kötelező/
 3. terminusos norma

3) Az előírt magatartás szerint:

 1. kogens pl: adójogi norma
 2. diszpozitív norma (ritka) pl:illetékjog közös szerzők megegyezhetnek abban,
  hogy melyikük fizesse az illetéket, ha nem döntenek az Illetéktv. irányadó / A fizető személye közömbös az Áht szempontjából, csak a befizetés kötelező/
 3. tiltó normák pl: kp-i költségvetésből finanszírozott alap nem hozható létre  
 4. megengedő diszpozíciójú norma pl: adóalany megválaszthatta, hogy tevékenysége után  SZJÁ-t vagy Társasági adót fizet (ilyen volt régen az egyéni vállalkozó)   

!! Vigyázz !! a megengedő diszpozíciójú norma és a diszpozitív norma nem ugyanaz!
A megengedő diszpozícójú normánál a norma rendelkezése: választani kell, ha ennek nem tesz eleget az alany, akkor megszegte kötelezettségét. Miután a választás megtörtént a döntés megfelelő teljesítés kötelező, utána már nem válthat adónemet az alany.
Ezzel szemben a diszpozítív normánál választás nélkül is teljesül a norma, beáll a kötelezettség, az alanynak pusztán joga van eldönteni, hogyan hajtra végre a kötelezettséget.  

4) Speciális normák:

 1. kodifikációs norma, itt további törvényalkotásra utal a norma
 2. technikai normák—norma jellege jogelméletileg vitatott
 3. pénzügyi-rendező normák, szabályokat fejeznek ki  pü-i folyamatok nyilvántartásának,
  rendszerezésének érdekében
 4. pü-i-gazdálkodási-ellenőrzési elveket deklaráló normák  /nem zárt normák/

! ! A normák csoportosítása szerint rendezhetők a pénzügyi jogviszonyok is, így tagozódik a pénzügyi jog “különös része”.

Pénzügyi normák hatálya:  

 1. időbeli
 2. területi  
 3. személyi /pl: csak deviza belföldiekre/

Pénzügyi jogviszony:

Hatalmi-vagyoni - valamint ezek szervezésére vonatkozó . viszony, amelyeket a pénzügyi jogi norma hoz létre
Alanyai

 • a, hatalmi pozícióban:
  1. OGY
  2. kp-i igazgatás
  3. helyi önkormányzati szervek
 • b, más jogalanyok:
  1. természetes személyek
  2. jogi személyek
  3. belföldiek
  4. külföldiek

a,+b, -- állampénzügyi  viszonyokat létesítenek egymással

Pénzügyi jogviszonyok tárgya:

Állampénzügyi magatartás / pénzeszközök mozgatása, bevonása, tartalékolása/

Eljárási jogviszonyok:

Az állampénzügyi magatartásokhoz kapcsolódnak

Jogviszonyok csoportosítása:

 • 1.a  befejezett jviszonyok—Áht jog
 • 1.b  absztrakt jviszonyok—közbevételi jog / konkretizálásukhoz további jogi
  tények szükségesek/
 • 2.a  belső jviszonyok : államgazdaság keretében az egymásnak alá vagy
  mellérendelet szervek felé rendezik a pénzeszközök elosztását, felhasználását
 • 2.b  külső - hatósági - jviszonyok független pozícióban lévők  kapcsolata a pü-i
  jogviszony keretében, itt jogorvoslat is található, ált: közbevételi jogra jellemző