Pénzügyi jog:

 • a, az állam pénz és vagyongazdálkodásának szabályrendszere
 • b, önálló jogág - a közjoghoz tartozik
 • c,a gazdasági-pénzügyi politika megvalósítása érdekében, a pénzügyi alaprendszerek intézményein keresztül a pénzügyi viszonyokkal szabályozza - az állam funkcióinak és feladatainak ellátásához - a GDP 1. centralizálását, 2. elosztását
 • d, szabályozza a gazdálkodó szervezetek pénzgazdálkodását 
 • e, a monetáris és devizapoltitka területeit
 • f, meghatározott jogalanyok pénzügyi jogi kötelezettségeit.                                                        

/Gazdálkodó szervezetek: 1. állami,  2. nem állami,  3. non-profit szervezetek/

Pénzügyi viszonyok:

Olyan gazdasági viszonyok, amelyek nincsenek összekötve árumozgással és az állami feladatok, funkciók végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket biztosítják. /A pénz csupán fizetési és felhalmozási funkcióban jelenik meg./ A viszonyokat a pénzügyi jog működteti, de emelett más jogágak is pl: polgári-, államigazgatási jog hatással lehetnek ezekre.      

Pénzügyi alaprendszer:

Azon pénztömeg, ami meghetározott szervek tulajdonában van, illetve azok rendelkezésére áll. Az alaprendszerek szerkezetét a pénzügyi jog szabályozza, emelett meghatározza a pénzkészletek felett rendelkezők jogait és kötelezettségeit is.

Pénzügyi alaprendszer három szférában működik:                 

!!Vigyázz standardkérdés, ne keverd az Áht alrendszereivel, mert azt az 1. pont kimeríti!!

 1. Államháztartási alaprendszerben / központi költségvetési alap, önkormányzatok költségvetési alpjai, tb pénzalapok, elkülönített állami pénzalapok !ez a kategorizálás jogilag = Áht alrendszereivel /
 2. Vállalkozások alaprendszereiben / jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok /
 3. Pénzintézeti - bankalaprendszerben / kogens szabály alapján - pl: az adóztatás révén - egyelőre még idetartoznak a magyar és külföldi természetes, valamint egyes jogi személyek , de ugyanekkor a bankokat- más szempontok alapján - a vállalkozási alaprendszerbe is be lehetne sorolni /

A pénzügyi alaprendszer funkciója:

 • a, kitermeli a GDP nagyobb hányadát
 • b, az állam ezen rendszerekből von le - a közszükségletek kielégítésére - a gazdaságpolitikai irányzatoknak megfelelő hányadot
 • c, támogatások alapja az arra rászorulóknak

→Megjegyzések a tételhez, ha kérdezik
GDP és GNP összefüggései
GDP: egy adott országban, az adott évben létrehozott anyagi javak és szolgáltatások összessége. /Gazdasági mutató/
nemzeti jövedelem                 külföldi tőke profit-átutalás
(GDP - amortizáció ) + (külföldről származó és oda kivitt jövedelmek egyenlege ) = rendelkezésre álló nemzeti jövedelem
ha pedig ehez hozzáadjuk az amortizációt azaz:  rendelkezésre álló nemzeti jövedelem + amortizáció = nemzeti össztermék (GNP)