Számvitel fogalma:

Gazdálkodó szervezetek közül is kiemelten a vállalkozások működését  tevékenységét bemutató információs rendszer,
Részei? Pénzügyi számvitel

 • Vezetői számvitel
 • Ágazati számvitel
 • Konszern számvitel
 • Egyszeres könyvvitel

Könyvvitel fogalma:

Az a tevékenység mely során a vállalkozás vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetét alakitó gazdasági eseményekről folyamatosa nyilvántartást vezet és az üzéleti év végén lezárja.
Feladata? Külső és belső tájékoztatás
Vagyonvédelem:

 • Külső: piaci szereplők ,különböző hatóságok
 • Belső: vállalkozás vezetői,alkalmazottak

Könyvelési tétel fogalma:

Kettős könyvvitel abból indul ki,hogy minden változás két számlát érint ahol az adott változás értékét az egyik számla követel oldalára és a másik számla tartozik oldalára is vele egyidőben vezetik fel. Ezen információk összességét könyvelési tételnek nevezzük
Elemei:

 • Számla melynek T oldalára könyvelünk
 • Számla melynek K oldalára könyvelünk
 • Gazdasági esemény hatására bekövetkezett változási értéke
 • Gazdasági változás leirása röviden

Könyvelési tétel megszerkesztése:

 1. megállapitom  a gazdasági eseményt milyen vagyonrészeket érint
 2. megállapitom a vagyonrészben milyen változás keletkezett
 3. megállapitom a változást milyen elnevezésü ,milyen szla melyik oldalára kell könyvelni.
 4. kijelölöm a konyvelési tételt

Idősoros könyvelés:

Gazdasági események bekövetkezése folyamatos ,ezeket időrendeb is nyomon kell követni.
Áttekinthetőség a könnyebb ellenőrizhetőség a folyamtosság ,egyeztethetőség  megköveteli e gazd,események időrendben való feljegyzését.
Idősoros elszámolás esetén,időrendebe feljegyezzük  a gazd, eseményeket.

 • gazdasági esemény sorszáma
 • gazdasági esemény megnevezése
 • gazdasági esemény időpontja
 • gazdasági esemény érintett vagyonrészek változási irányát
 • változás összegszerüségét
 • egyéb hivatkozásukat

Feljegyztések eszköze a napló,ha a gazdasági esemény egy naplóba kerül akkor alappkönyves ha  a gazdasági eseményeket külön-külön naplóba vezetjük akkor több alapkönyves elszámolást   tartalmaz./bank, vevő, pénztár/

Számlasoros könyvelés:

Analitikus nyilvántartás alapján készitett összevont feladások regisztrálására a főkönyvi számla szolgál.Főkönyvi számla kéoldalu kimutatás amely egyik oldalán a vagyonrészekben bekövetkező növekedéseket, a másik oldalán a csökkenéseket jegyzik föl
Fökönyvi számla.

 • Bal oldala tartozik
 • Jobb oldala követel

Kiindulási alap a vállakozás níyitómérlege
A vállakozás vagyonának nyitó értékeit mutatja
Eszköz számla:

 • Növekedés: mindig TARTOZIK
 • Csökkenés mindig KÖVETEL

Forrás számla:

 • Növekedés mindig KÖVETEL
 • Csökkenés mindig TARTOZIK

Technikai számla: azok a számlák melyeknek nincs gazd,tartalmuk de főkönyvi könyvelés technikája miatt szükség van rájuk
Gazdasági események vagyonra jövedelmezőségre gyakorolt hatását az eszköz ,forrás, költség,ráforditás bevétel számlákon könyveljük el.
Mérleg szerinti eredmény számla. Az egy forrás számla vállalat saját forrásának része.
Bevétel a vállalat eredményét növeli ezért a növekedéseket a követel oldalon míg a csökkenéseket a tartozik oldalon kell könyvelni
Költségek ráforditások eredményt csökkentik  a költségek növekedését a TARTOZIK oldalra
A költségek ráforditások csökkenését a KÖVETEL oldalon könyveljük.
Analitikus nyilvántartások teremtik meg az alapját a már csak értékben vezetett összevont nyilvántartásnak.
Vagyonelemekről vezetett részletes mennyiségi és értéknyikvántartásra szolgáló dokumentum az analitikus nyilvántartólap. Analitikus nyilvántartás alapján készitett összevont feladások regisztrálására szolgál a főkönyvi számla
Szintetkus nyilvántartás: főkönyvi könyvelés vagyonrészeiről vezetett folyamatos összevont értéknyilvántartás