{autotoc}

Magyarország központi bankja, közvetlen kapcsolatot tart a pénzügyi intézményrendszerrel. A MNB Magyarország pénzügyi rendszerének monetáris hatósága. 1924-ben alakult meg részvénytársaság formájában és a Magyar Köztársaság jegybankja (központi bankja) lett. Aa devizagazdálkodás központi szerve és tulajdonosa kizárólag az állam. Jogi személyiségének képviselője a pénzügyminiszter. Non-profit szervezet.

A MNB szervezeti felépítése

A jegybank jellemzése

 • Az egész gazdaság területén felhasználható
 • Közvetlen kapcsolatban áll a bankrendszer többi tagjával
 • Közvetett kapcsolatban áll a gazdaság szereplőivel
 • Monopóliuma a bankjegy kibocsátás
 • Devizamonopólium: minden nap 12h-kor hivatalos devizaárfolyamot hirdet

A jegybenk funkciói

 • Az állam bankja
 • A bankok bankja
 • A gazdaságpolitikával összhangban feladata a monetáris politika kialakítása
 • Felel a pénzkibocsátásért és a pénzforgalom rendjének szabályozásáért
 • Ellátja a központi deviza, és nemesfém-gazdálkodási feladatokat

Jegybanki feladatok

Kiemelt feladatok

 • a pénz vásárlóerejének külső-belső védelme, a Forint vásárlóerejének megtartása
  • belső vásárlóerő az infláció
  • külső vásárlóerő az árfolyam
 • az ország fizetőképességének biztosítása
  • szabályozza a pénz keresletét és kínálatát
  • biztosítja a pénzügyi egyensúlyt
   • áru és vásárlóerő egyensúly (>)
   • költségvetési egyensúly (bevétel < kiadás)
   • nemzetközi fizetési mérleg egyensúly (nemzetközi bevétel < kiadás)

Kizárólagos feladatok

 • pénz (bankjegy és érme) kibocsátás (emisszió)
 • pénz- és bankjegy, érme bevonás (demittálás)
 • technikai feladatok ellátása (tervezés, pénzőrzés, pénzmegsemmisítés, bankok ellátása pénzzel stb.)

Irányítási feladatok

 • a pénz és hitel keresletének, kínálatának szabályozása
 • a forgalomba kerülő pénz mennyiségének szabályozása
 • kereskedelmi bankok működésének irányítása
 • monetáris politika kidolgozása

Eszközök az irányításhoz:

 • közvetlen (kamatláb, hitelplafon és viszont-leszámitolási kamatláb meghatározása)
 • közvetett (refinanszírozás, rediszkontálás, kamatpolitika, árfolyampolitika, tartalékpolitika, nyílt piaci műveletek, erkölcsi ráhatás)

Egyéb feladatok:

 • kereskedelmi bankok számláinak vezetése (bankok bankja)
 • Állami Költségvetés számláinak vezetése (állam bankja)
 • fizetési és elszámolási rendszer kidolgozása
 • a pénzügy-politikai alapelvek megfogalmazása
 • a pénzforgalom szabályozásának kidolgozása
 • devizahatósági feladatok ellátása
 • állami szerződések megkötése
 • aranyból és devizából készletet tart

Monetáris politika
Refinanszírozás

Rediszkontálás

A bankok pénzzel való ellátása értékpapír fedezet mellett (értékpapír leszámítolása vagy viszont-leszámítolása)

Nyílt piaci műveletek

Értékpapírok eladása és vásárlása
Tartalékpolitika
Árfolyam politika
Kamatpolitika

A jegybank indirekt eszközei

 • tartalékráta politika
 • rediszkontláb politika
 • nyíltpiaci műveletek