A jövedelmezőség a gazdálkodásnak egy abszolút jellemzője, azon egyszerű elvárásunkat közvetíti, hogy a bevételek haladják meg a ráfordításokat.
A jövedelmezőség átfogó elemzése során az egyes eredménykategóriákat valamilyen vetítési alaphoz viszonyítjuk, ez

 • minősítő jellegű elemzés a jövedelmezőség szintjének alakulására vonatkozóan, jelzi a jövedelemtermelő-képesség változását
 • lehetőséget biztosít összehasonlításra más vállalkozások, ágazati átlagos adataival
 • megteremti a lehetőséget a jövedelmezőség tendenciaszerű elemzéséhez
 • a számviteli beszámolóban tájékoztatást nyújt a felhasználónak az eredményesség változásáról

A jövedelmezőség számításánál alapképlet:
J = eredmény / vetítési alap
Mind az eredménykategóriák, mind pedig a vetítési alapok a vállalkozás saját döntése alapján célszerűen választandók.
A jövedelmezőség mértékének, szintjének alakulása, a főbb befolyásoló tényezők hatása nem egyetlen mutató alapján vizsgálandók.
A jövedelmezőség számítása során figyelembe vehető eredménykategóriák:

 • értékesítés bruttó eredménye (fedezeti összeg)
 • az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - Nü
 • a szokásos vállalkozási eredmény - Nszok
 • az adózás előtti eredmény - Nad.előtti
 • az adózott eredmény - Nad
 • a mérleg szerinti eredmény - Nm
 • a relációs (főpiaci) eredmény (fedezeti összeg)

Az alkalmazható vetítési alapok:

 • az értékesítés nettó árbevétele - Ánettó
 • az értékesítés nettó árbevételének további bevételekkel növelt összege
 • a saját tőke
 • a lekötött eszközök nettó értéke és  a készletek összege - Enettó
 • az összes eszközérték
 • a bérköltség - B
 • a személyi jellegű ráfordítás
 • a vállalkozás átlagos állományi létszáma - L
 • a relációk (fő piacok) szerinti árbevétel

Az értékesítés nettó árbevételét vetítési alapként úgy célszerű alkalmazni, hogy az értékesítéskor fizetendő fogyasztási vagy jövedéki adó egyéb ráfordítások között elszámolt összegével csökkentjük.

Jövedelmezőségi mutatók

 • 1. átlagos fedezeti hányad (bruttó jövedelmezőség)
  (értékesítés bruttó eredménye / értékesítés nettó árbevétele) × 100
  A fedezeti hányad a fedezeti összeg és az értékesítési árbevétel arányát fejezi ki. 
  Elsősorban vállalkozáson belül érdemel figyelmet. A fedezeti hányad még sok vállalkozásnál ígéretesnek mutatkozik, az árbevétel-arányos adózás előtti eredmény mégis szerény mértékű. Ez a mutató számolható belföldi és export relációkra, illetve fő piacok szerint is.
 • 2. Árbevétel-arányos jövedelmezőségi mutatók
  (vállalkozási üzemi tev. eredménye / értékesítés nettó árbev. + egyéb bevételek) × 100
  (szokásos vállalkozási eredmény / értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevételek + pénzügyi műveletek bevételei ) × 100
  (adózás előtti eredmény / összes árbevétel + összes bevételek) × 100
 • 3. Tőke- (vagyon-) arányos jövedelmezőségi mutatók
  (szokásos vállalkozási eredmény / saját tőke) × 100
  (adózott eredmény / saját tőke) × 100
  (mérleg szerinti eredmény / saját tőke) × 100
  Az alábbi összefüggés alapján a tőkearányos üzemi eredmény fő befolyásoló tényezőire is rámutathatunk:Nü / saját tőke = (Nü / Ánettó) × (Ánettó / saját tőke) ahol az első tényező az üzemi (üzleti) jövedelmezőség, a második pedig a tőke forgási sebessége. Ebből az összefüggésből két vagy több időszak adatának összehasonlításából megállapítható, hogy a tőke jövedelmezőségének változása melyik tényező elmozdulásából, s milyen mértékben következett be.
  A vállalkozások terveiben meghatározhatják azt is, hogy a jövedelmezőség növelésében melyik tényezőnek milyen szerepet szánnak.
  A tőkearányos adózott eredmény a jövedelmezőség mérésének igen gyakran használt mutatója, mert:
  • a vállalkozás menedzsmentjének érdekeltségi rendszerével igen szoros kapcsolatban van
  • az osztalékfizetési képességre, illetve a lehetséges maximális tőkegyarapodáshoz ad információkat
  • a nemzetközi gyakorlatban is számos alkalommal használják vállalkozások összehasonlítására
   ROE = Nad / saját tőke
   A tőkearányos mérleg szerinti eredmény azt mutatja meg, hogy a vállalkozás adózott eredményéből milyen mértékkel gyarapította saját tőkéjét.
 • 4. Élőmunka-arányos jövedelmezőségi mutatók
  1 főre jutó fedezeti összeg = fedezeti összeg / létszám
  1 főre jutó szokásos vállalkozási eredmény = Nszok / létszám
  1 főre jutó adózatlan eredmény = Nad. előtt / létszám
  1 főre jutó adózott eredmény = Nad / létszám
  bérarányos jövedelmezőség = (Nü / B) × 100 (Nad. előtt / B) × 100
  élőmunkaráfordítás-arányos jövedelmezőség = (Nü / személyi jellegű ráfordítás) × 100
  (Nad. előtt / személyi jellegű ráf.) × 100
  E mutatókat tekinthetjük jellemzőnek, de semmiképpen sem kizárólagosnak
 • 5. Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók
  E mutatók esetében célszerűen választott eredménykategóriát viszonyítjuk az eszközök meghatározott csoportjához, alakulások az eszközök jövedelemtermelő képességére ad  jelzéseket, remélhetően növekedést mutatva.
  (Nü / immateriális javak + tárgyi eszközök) × 100
  (Nü / készletek) × 100
  (Nü / immateriális javak + tárgyi eszközök + készletek) × 100
  (Nad. előtt / befektetett eszközök + készletek) × 100
  (Nad. előtt / eszközök összesen) × 100
  Az utóbb az egyik leggyakoribb eszközjövedelmezőségi mutató a nemzetközi gyakorlatban is (ROA).
  Eszközmegtérülési mutató (eszközarányos jövedelmezőségi mutató) ROI = (Nad / eszközök összesen) × 100
  Az eszközarányos adózott eredményt befolyásolja:
  • egyrészt az értékesítés (adózott) jövedelmezőségének alakulása
  • másrészt az eszközök forgási sebességének változása
   Ez nem csak utólagos elemzéseknél hasznos, hanem a tervezés során is felhasználható.
   Az eszközarányos jövedelmezőség elemzése elengedhetetlenül fontos, mind a korábbi évekhez hasonlítható dinamikus elemzés során, mind pedig más vállalkozásokkal történő összehasonlításkor.
   A készletek jövedelmezőségét elsősorban kereskedelmi vállalkozások esetében célszerű számítani.
 • 6. Erőforrás-arányos (komplex) jövedelmezőség
  Nü / (Enettó + B)
  Nszok / (Enettó + B)
  Nad. előtt / (Enettó + B)
  A jövedelmezőségi mutatók több egymást követő évre számított mértéke alapján a jövedelmezőség szintjének időbeli alakulásáról, a fejlődés dinamikájáról egyaránt képet kapunk.