Időbeli elhatárolások fogalma

Olyan gazdasági események hatásait, amelyek két vagy több üzleti évet érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között, olyan arányban kell elszámolni, ahogy az, az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik.

Aktív időbeli elhatárolás fogalma

Az adott időszak tárgyeredményét növelik.

Megjelenhet

 • bevétel növekedésként
 • költség-ráfordítás csökkenésként

Itt mutatjuk ki

 • azokat a bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak (pl. kamatkövetelés váltó után)
 • az üzleti év mérlegének forduló napja előtt felmerült elszámolt, olyan költségeket, ráfordításokat, amelyek csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el (pl. előre fizetett bérleti díj - el kell vinni a következő évre)

Aktív időbeli elhatárolások nyilvántartása

Már az utolsó hónapok könyvelése során célszerű megjelölni azokat a bizonylatokat, amelyek nem a tárgyévet terhelő költségeket tartalmaznak, azaz az aktív időbeli elhatárolásokat (pl. előre fizetett bérleti díj, dec. 31-ig járó kamat, váltó követelés évi kamata)
December 31-én összesítő nyilvántartást készítünk a bizonylatokról a főkönyvi könyvelés számára

Nyilvántartó lap tartalma:

 • Dátum
 • Bizonylat szám
 • Szállító megnevezése
 • Elhatárolás megnevezése
 • Összeg

Passzív időbeli elhatárolás fogalma

Helyesbítő könyvelések, amelyek a vállalkozás eredményét csökkentik.

Megvalósulhat

 • bevételek csökkentésével
 • költség és ráfordítások növelésével

Itt kell kimutatni

 • a mérleg fordulónapja előtt befolyt elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak bevételét képezi (pl. befolyt bérleti díjak, amelyek a következő évre vonatkoznak)
 • a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségeket, ráfordításokat, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra, kifizetésre (pl. felhasznált közüzemi szolgáltatások díjai, tárgyévet terhelő hitelkamatok, melyeket a következő évben fizetünk)
 • halasztott bevételeket is: minden olyan eseményt, melyért nem fizettünk semmit (pl. ajándékba kaptunk, hagyaték, fejlesztésérté kaptuk, többletként felleltünk)

Passzív időbeli elhatárolások nyilvántartása

December 31-ei dátummal végig kell gondolni, milyen költségek, illetve bevétel csökkentő tételek vannak, amelyekről még nem kaptunk számlát, mégis ezt az évet terhelik (pl. telefon számla, villany számla, kötvény kibocsátáskor a tárgyévet terhelő kamat).
Ezekről készítünk egy összesítő bizonylatot a főkönyvi könyvelés számára.

Tartalma

 • Sorszám
 • Elhatárolás megnevezése
 • Összeg
 • Kontírozás

Időbeli elhatárolásokat érintő számlaszámok

391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
483. Halasztott bevételek
872. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
877. Egyéb árfolyamveszteségek, opciós díjak
971. Kapott (járó) osztalék és részesedés
973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
977. Egyéb árfolyamnyereségek, opciós díjbevételek
989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek

Időbeli elhatárolások könyvelése

Kibocsátott váltó
1. újévi kamatának aktív időbeli elhatárolása T 392 K 872
2. újévi kamat átvezetése T 872 K 392
Elfogadott váltó
1. tárgyévre járó kamat aktív időbeli elhatárolása T 391 K 974
2. január 1. sztornó T 974 K 391
Vásárolt kötvény
1. dec.31. tárgyévre járó kamat aktív időbeli elhatárolása T 391 K 973, 974
2. január 1. sztornó T 973, 974 K 391
Kötvény vásárlás névérték alatt
1. dec. 31. különbözet arányos részének akt. id. elhatárolása T 391 K 977
2. tárgyévre járó kamat aktív időbeli elhatárolása T 391 K 973, 974
3. január 1. sztornó T 973, 974 K 391
Kötvény vásárlás névérték felett
1. dec. 31. különbözet arányos részének akt. id. elhatárolása T 877 K 482
A 2. és 3. pont ugyanaz, mint a névérték alatti vásárlásnál!
Kötvény kibocsátás névérték alatt
1. veszteség következő évi részének feloldása T 877 K 392
2. dec. 31. tárgyévi kamat passzív időbeli elhatárolása T 872 K 482
3. január 1. sztornó T 482 K 872
Kötvény kibocsátás névérték felett
1. nyereség következő évi részének passzív feloldása T 481 K 977
Vásárolt részvények
1. tárgyévre járó kamat aktív időbeli elhatárolása T 391 K 971
2. január 1. sztornó T 971 K 391
Térítés nélküli átvétel, ajándékként való átvétel passzív id. elhat. T 989 K 483