Munkapiac:

Három termelési tényező: föld, tőke, munka
Munka piaca létrejött egyrészt a kapitalizmus kialakulásának feltételeként, másrészt következményeként.

Munkaerő:

A felnőtt munkaképes korú, egészséges ember személyiségében létező adottság, munkavégzésre való alkalmasság. Munkára való képesség.

Munka:

Ennek a munkaerőnek a kifejtési folyamata, felhasználása, de egyben napi elhasználódása is

Munka globális piaca:

Munka össznemzeti kínálata, azaz a munkaképes korú lakosság =
Ország összlakossága – nem munkaképes korú fiatalok - nyugdíjasok

Munkaképes korú munkavállalók = munkaképes korú lakosság – munkát nem vállalók száma

Ez képezi a munkaerő piacának globális kínálati oldalát.

Ha egy adott társadalomban lezajlott az agrárnépesség iparba áramlásának folyamata, akkor a munka piacán a globális kínálat alakulása elsősorban a népesség szaporodási ütemétől függ.

Munkapiac sajátosságai:

 • Bérek nem ingadoznak a kereslet – kínálat hatására, a munkaerő túlkínálata esetén nő a munkanélküliek száma, de nem csökken a foglalkoztatottak bére. A reálbérek növekedése irreverzibilis, tehát visszafordíthatatlan. Bérnek tehát nincs piactisztító hatása.
 • Munkapiac nem szabadon versenyző piac. Ugyanis a munkapiacon három hatalmi tényező jelenik meg:
  1. Szakszervezetek, amelyek a munkások érdekeit képviselik. Az egyes szakmák szerint kialakult ún.szakmai szakszervezeteket (bőripar, textilipar) minden fejlett országban a szakszervezetek országos szövetsége fogja össze, ezeket pedig a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége. Különböző módszerekkel, de végül is a sztrájk hatékony eszközével védik a munkavállalók érdekeit.
  2. Munkaadók különböző szervezetei. A gyárosok illetve vállalkozók országos szakmai szövetségei védik a munkaadók érdekeit.
  3. Állam. Hogy az állam egy ország bérvitáiban milyen állást foglal el, melyik felet támogatja, azt nem csoportérdekek, hanem átgondolt gazdaságpolitikai megfontolások döntik el.
 • Szegmentált piac, a globális munkaerő piac nemcsak helyi piacokra esik szét (lokális piac pl.ipari centrum köré, egyes lokális piacok bérszínvonala közt jelentős a különbség BP-vidék)) hanem ezen belül bizonyos szakmákra bomlik. Az egyes szakmák kereslete és kínálata önállóan alakul.
 • Munkapiac rugalmassága: munkaerő kereslet néhány százalékos növekedését a munkakínálat követni képes, a munkapiac néhány százalékos zsugorodása pedig nem növeli a hivatalos munkanélküliséget. Ezt biztosítja a munkaerő kínálatának marginális sávja. Összetevő:  - iskolát befejezett, családban várakozó fiatalok
  • női munkaerő
  • részmunkaidőben dolgozók
  • vendégmunkások

Munkanélküliség:

Ebbe a csoportba azok tartoznak, akiknek nincs ugyan foglalkoztatása, de aktívan munkát keresnek, vagy arra várnak, hogy visszatérhessenek a munkába.
Három alapformája van:

 • frikciós vagy önkéntes: munkahely-változtatás állapotában lévő munkavállalók
 • strukturális: nem fedi egymást a kereslet struktúrája és a munkaerő kínálata (ipar fejlődésével bizonyos termelési ágak fejlődnek, mások hanyatlanak)
 • ciklikus: munka globális kereslete csökken a munkapiacon, mert a gazdaság növekedése megtorpan, vagy a pangás időszakában van

Infláció:

Latin eredetű szó, felfúvódást jelent. Az árszínvonal tartós, folyamatos emelkedése, jele P preiss.  P1 mostani ár, Po az az érték, amihez viszonytok.   (P1-Po)/Po                                     

Defláció:

Az infláció ellentéte.

Az infláció fokozatai:

 • mérsékelt vagy kúszó infláció – az árszínvonal változása viszonylag alacsony és állandó (kb. 10 %-ig  lehet számolni.
 • Vágtató infláció – az árszínvonal változása már 10 % feletti, akár 100 % is lehet. Súlyos gazdasági torzulások alakulnak ki. Pénzpiac elsatnyul, a pénztartás a legszükségesebb szintre korlátozódik, felvásárlásra kerül sor, értékálló dolgokba fektetnek (nemesfém, ingatlan)
 • Hiperinfláció – az árak elszabadulásának végső fázisa – kiszámíthatatlan. Súlyos gazdasági problémákkal társul.

Az infláció fajtái, kiváltó okai:

 • Keresleti vagy kereslet húzta infláció: az infláció mögött az áll, hogy a kereslet magas a kínálathoz képest.- árinfláció- a fogyasztás autonom megnő, anélkül, hogy a fogyasztási cikkek is megnövekednének. Spekulációs hatás, az emberek többet fogyasztanak az adott jövedelem mellett.  – pénzinfláció – megnő a pénz mennyisége, túlkínálat jelentkezik a pénzpiacon. Nő a fogyasztási vagy beruházási kereslet.
 • Költség vagy költségtolta infláció: megemelkednek a költségek és ez felfelé nyomja az árakat anélkül, hogy történne valami. – befolyásolja az állam a keresletet – akár úgy, hogy adókat vagy kamatlábakat változtat (növel). – a forgalomban lévő pénz mennyiségét is szabályozza.

Philips-görbe , munkanélküliség természetes rátája:

A.W.Phillips amerikai közgazdász (1960) tapasztalati alapon, statisztikai módszerekkel meghökkentő összefüggést tárt fel az infláció évi mértéke és a munkanélküliség mértéke közt.
Eszerint a stabil pénzhez a nulla inflációhoz magas fokú, 10% feletti munkanélküliség párosul.
Ha a munkanélküliség csökken, az inflációs ráta nő és fordítva.
Létezik egy egyensúlyi pont az infláció mértéke és a munkanélküliség mértéke közt.
Megcáfolták az állítást, de némi összefüggés van közte.

Ezt a szigorú közgazdasági összefüggést később „választási kényszer” elméletnek nevezték.
Van egy olyan munkanélküliségi szint, amely feltétele egy méréskelt, stabil, nem változó mértékű inflációnak. Ezt nevezik a munkanélküliség természetes rátájának.