A verseny két vagy több szereplő bizonyos szabályok között zajló tevékenysége előnyszerzés céljából.

A verseny funkcióit 3 csoportba sorolhatjuk:

 • Jóléti funkció – a fogyasztó választási lehetőségét jelenti a különböző termékek és szolgáltatások között
 • Hatékonysági funkció – a verseny miatt a vállalatok arra kényszerülnek, hogy a lehető legolcsóbban, a legkisebb ráfordítással költséggel működjenek, hiszen a költségek alapvetően meghatározzák a piaci pozíciót
 • Allokációs funkció – a verseny miatt a vállalatok arra kényszerülnek, hogy a rendelkezésre álló erőforrásaikat olyan termékekre és szolgáltatásokra kell hogy fordítsák, amire valós fogyasztói igény mutatkozik (ha nem lenne verseny nem lenne érdeke, hogy a fogyasztó azt kapja amit szeretne, mert úgy sincs más, konkurencia miatt viszont fontos, hogy a fogyasztó mit akar)

Verseny a fogyasztónak jó, mert a verseny miatt több termékből választhat, alacsonyabb áron. Verseny pozitív a fogyasztónak, vállalatok a verseny korlátozásában érdekeltek. Ezért különböző lépéseket tesznek pl.: összejátszanak
Emiatt védik a versenyt szabályok.

Versenyszabályozás:

A verseny fenntartása egy fontos dolog, tisztességtelen versenymagatartásról törvény is készült.

 • Közérdek miatt – a verseny a gazdaság növekedését, fejlődését hozza magával, ezért közérdekből támogatott (új technológia, energiatakarékosság stb.)
 • A többi piaci szereplő érdekében – az üzlet tisztességes megtartása
  • piaci szereplők összejátszásának vagy a kartell tilalmának megfogalmazása
  • gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma (monopóliumok a túlzott piaci méret, piaci részes miatt a többieket hátrányos helyzetbe tudja hozni pl.. csökkenti a felvásárlási árakat, árukapcsolást hajt végre)
  • fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma, tilos a fogyasztót megtéveszteni, a termékről valótlant állítani

Versenystratégiák

Ezeket követhetik a vállalatok a piaci verseny során.

Michael Porter, versenynek a vállalatokkal kapcsolatos kategóriáit sok szempontból vizsgálja, ő is megalkotta a lehetséges versenystratégiákat:
Szerinte a versenyelőny 2 forrásból származhat:

 • Költségelőny – olcsóbb, terméket legalacsonyabban előállító
 • Különbözőség vagy termékdifferenciálás – termék más, jobb minőségű,

Ezt a két versenyelőnyt a piac méretével lehet kombinálni és a vállalat eldöntheti, hogy mekkora piaci szegmenst szeretne elérni. Ez alapján 4 versenystratégiát különböztet meg.

 KöltségKülönbzőség 
Szűk piac Költség fókusz vstr.:
árérzéken fogyasztók, szűk
szegmens
Megkülönböztető fókusz
vstr.:
egy terméken nagy a
haszon, szűk piacon (luxus
cikkek)
Tág piac Költségvezető vstr.: egy
termékre jutó alacsony
haszon mellet nagy
volumenben értékesít, eimatt
nagy a haszon (Tesco)
Megkülönböztető vstr: a
termék különleges, jó
minőségű, megbízható,
széles fogyasztói kört ér el
(autók - VW, mobil - Nokia

GYÉMÁNT-modell:

Összegyűjti azok a legfontosabb befolyásoló tényezők, melyek a versenyképességre hatással. 4 nagy csoportját különbözteti meg a befolyásoló tényezőknek: (kettővel kiegészíti)

 • Tényező ellátottság:
  • Humán források (munkaerő, ára, mennyisége, képzettsége)
  • Pénzügyi források, rendelkezésre áll-e, ha nem milyen feltétellel lehet igénybe venni.
  • Természeti erőforrások (minősége, ára, földrajzi elhelyezkedés)
  • Infrastuktúra (közlekedési és kommunikációs rendszer)
  • Tudásbázis (tudományos, műszaki ismeretek birtoklása)
 • Keresleti feltételek:
  • Hazai, belföldi kereslet
  • A hazai kereslet nemzetközivé tételének lehetősége
 • Támogató – kapcsolódó iparágak:
  Támogató:
  azok amelyek a vállalat számára a szolgáltatásokat, nyersanyagokat nyújtják (beszállítók)
  Kapcsolódó: azok a vállalatok, akikkel megosztunk, koordinálunk tevékenységeket, ezzel költséget és kockázatot tud megosztani  (közös fejlesztés, közös kutatás, közös beszerzés)
  (Térségi bázis – földrajzi közelség, földrajzi koncentrációból eredő előnyök pl.: egy városban koncentrálódik a vállalt beszállítói és együttműködő intézményei, ktg.megtakarítás, információ megosztás, )
  Klaszter: támogató és kapcsolódó iparágak, együttműködő intézmények és versenytársak földrajzilag koncentrált elhelyezkedése.
 • Vállalati stratégia: piacműködés, piacszerkezet – a vállalat céljához vezető út.
  • +1: Kormányzat: kevésbé vállalat által alakított dolog. Gazdaságpolitika
  • +2: Véletlen: pl. természeti katasztrófák, háborús konfliktusok, felfedezések, találmányok.