1.Befektetett eszközök
17.Tulajdoni részesedét jelentő befektetések (részesedések)
2.Készletek
211.Nyers- és alapanyagok
353.Készletekre adott előlegek
358.Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástó, magánszemélytől
3684.Adósok
3685.Biztosítóintézettel szembeni követelések
3688.Ki nem emelt egyéb követelések
381.Pénztár
384.Elszámolási betétszámla
385.Elkülönített betétszámlák
467.Fizetendő általános forgalmi adó
483.Halasztott bevételek
511.Felhasznált anyagok költségei
866.Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
8693.Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
881.Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8891.Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
966.Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
989.Elévült kötelezettség összeg
Térítés nélküli átadás
1.készletcsökkenésT 8891
K 211
2.vállalt áfaT 8891
K 467
3.áthárított áfaT 3684
K 467
4.adós fizetiT 384K 3684
Térítés nélkül átvett, ajándék
1.készletnövekedésT 211
K 989
2.passzív időbeli elhatárolásT 989
K 483
3.felhasználás után elhatárolás feloldásaT 482
K 989
Gazdasági társaságba vitel (apport)
1.készletcsökkenésT 881K 211
2.társasági szerződés szerinti értékT 3688
K 981
3.áthárított áfaT 3684
K 467
4.vállalt áfaT 881
K 467
5.cégbejegyzésT 17K 3688
Apportként átvétel
1.készletnövekedésT 211
K 358
2.cégbejegyzésT 358K 411
3.vállalt áfaT 4792
K 466
4.megfizetett áfaT 384
K 4792
KáreseményT 8693K 211
Biztosító térítT 3847K 963
Biztosító térítés előírásaT 3685K 968
térítés teljesítéseT 384K 3685
Leltár különbözetek
1.hiányT 8693
K 211
2.többletT 211K 511, 989
FelhasználásT 511K 211
Készpénz felvét
1.bevételi pénztár bizonylat szerintT 381K 389
2.terhelési értesítés szerintT 389K 384
Készpénz befizetés
1.kiadási pénztár bizonylat szerintT 389K 381
2.jóváírási értesítés szerintT 384K 389
Lekötés elkülönítés
1.terhelési értesítés szerintT 384K 389
2.jóváírási értesítés szerintT 389K 385
Visszafizetés - előző pontok fordítva!
ÉrtékvesztésT 866K 1, 2
Visszaírás T 1, 2K 96