A pénzügyi rendszer feladata:

Hogy a gazdaságban keletkező szabad tőkét juttatja el a megtakarítások felhasználóihoz. A keresleti oldalt és a kínálati oldalt kell összekötni.

Megtakarítók → Megtakarítások felhasználói

Közük lévő kapcsolat lehet: (pénzügyi közvetítések két típusa)

 • Közvetlen tőkeáramlás: megtakarító pénze közvetlenül a megtakarítás felhasználójához kerül, nincs közvetítő intézmény, megtakarító dönti el, hogy ki legyen a pénze felhasználója
  M.F. (pénzt kap) ↔ M (elsődleges papírt kap)
  helyszínei: tőzsde, értékpapírpiac
 • Közvetett tőkeáramlás:
  M.F.:
  Elsődleges papír pénz ↔ közvetítő intézmény
  M.: Másodlagos papír pénz ↔ közvetítő intézmény

Közvetítő intézmény dönti el, hogy kihez kerül a pénz, ebbe a megtakarító már nem szólhat bele.
Helyszínei:     

 • Monetáris közvetítő intézmények (betét elhelyezés)
 • Nem monetáris közvetítő intézmények (biztosító társaság,
  befektetési alap, nyugdíjpénztár)

Megtakarítónak figyelembe kell venni:

 • pénz időértékének elve: mai forint mindig értékesebb a befektető számára mint egy holnapi forint, infláció (jelenérték, jövőérték)
 • biztonságos forint mindig értékesebb a befektetőnek, mint egy kockázatos forint

A pénzügyi piacokat 2 részre oszthatjuk:

 • pénzpiac – rövid lejáratú – 1 éves ügyletek
 • tőkepiac – hosszú lejáratú – 1 évnél hosszabb ügyletek

A tőkepiac:

pénzformában időző tőke, a pénztőke piaca

 • tőkefelszívási  vagy megtakarítási piac
  kínálati oldala:
  • működő ipari tőke
  • befektetésre váró új tőkék optimális nagyság eléréséig a bankban
  • egyszámlán mozgó forgótőke egy-egy része
  • mg.-i kistermelők termelési tartalékai
  • háztartások pénzmegtakarításai
  • passzív beruházók betétjei (kamatjövedelemmel is megelégedők)
 • a tőkekihelyezési vagy felhasználói piac
  keresleti oldala:
  • tőkét kereső vállalatok

A tőkefelszívási piac keresleti oldala és a kihelyezési piac kínálati oldala ugyanazon bankrendszerből áll. Kétszintű bankrendszer alsó szintjén álló kereskedelmi bankokon keresztül valósul meg.

Kamatrés (bank haszna):

 • tőkekihelyezési piacon kialakult kamatláb- aktív kamat (hitelkamat)
 • felszívott tőke betéti kamata – passzív kamat (betét kamat)

E kettő különbsége a bank haszna.

Betét kamat:

Különbözik egymástól a kamatok mértéke, mert a bankok többre becsülik a tartós betéteket, mert ezeket helyezhetik ki nyugodtan hosszú lejáratú hitelekre. Ezért ezek kamata emelkedő, míg a bármikor felvehető bankbetét kamata alacsony.

Hitel kamat:

Tőkekihelyezési kamatlábak erősen differenciáltak, mértékük függ:

 • kihelyezés időtartamától
 • kockázattól (ezt csökkenti a fedezeti elv, ingó, ingatlan megterhelése)
 • követelés likviditásától  ( bankok szívesen fektetik pénzüket kamatozó államkötvénybe, mert ezek bármikor eladhatók a tőzsdén)

Biztosítók

Kockázati források:

 • spekulatív kockázat: maga a kockáztató idézi elő, azért mert kimenetele lehet pozitív, vagy negatív pl.: üzleti kockázat
 • tiszta vagy kárkockázat: mindig az egyén akaratától, döntésétől függetlenül létezik, mindig kedvezőtlen kimenetelű
 • Sok veszélyforrás jöhet szóba
  • társadalmi vagy emberi okok
  • természeti okok
  • gazdasági tényezők
  • technikai fejlődés negatív következményei

Kockázat csökkentés lehetőségei:

 • prevenció – kockázat megelőzése
 • tartalékképzés, tartalékolás: egyéni vagy intézményesített – biztosítás a klasszikus intézményesített forma

Biztosítás:

A kockázatfelosztás módszerén alapuló pénzalap képzés, a hozzájárulást fizető tagok (veszélyközösség) jövőbeni, esetleges felmérhető szükségleteinek kielégítése céljából.
(Tartalékképzésen alapuló, kompenzáció típusú magatartásforma intézményesített formája.)
Biztosítások alapja a nagy számok törvénye, megfigyelés, mekkora az esélye annak, hogy az adott esemény bekövetkezik, ennek alapján kell a veszélyközösségnek fizetni.

Biztosítások csoportosítása:

Tárgya szerint:

 • személyi biztosítás
 • vagyon biztosítás

Károk jellege szerint:

 • kár biztosítás: térítés a kár nagyságától függ
 • összeg biztosítás: előre megállapodott összeg kerül kifizetésre