A modern bankrendszer szereplői:

 • Központi bank
 • Pénzügyi intézmények (Kereskedelmi bankok, Szövetkezeti hitelintézmények, Pénzügyi vállalkozások)
 • Nem monetáris pénzintézetek (biztosítók, nyugdíjalapok)

Kereskedelmi bankok

XII.század letéti intézmények jönnek létre Itáliában (Velence, Genova) csomagmegőrző jelleggel. 100 %-os megőrzés volt, 100 %-os tartalékot képeztek.
 Pénzügyi közvetítést bonyolítottak le, a magtakarítások és a megtakarítások felhasználói között keresnek kapcsolatot. Rájöttek, hogy mindig van valamennyi felesleges pénz náluk.

Két dolog kellett ahhoz, hogy kialakuljanak a mai kereskedelmi bankok:

 • Résztartalék elven való működés- nem egyidőben jelentkeznek soha a letétekért, ezért az elhelyezett pénz egy részét meg tudják forgatni. Ez a rész hitelként kiadható.
 • Egyneműség – nem kell az elhelyezőnek ugyan azt a pénzjegyet visszakapnia.

A kereskedelmi bankoknak 4 nagy feladata van:

Klasszikus banki funkciók:
 • Betét gyűjtés – passzív bankügylet – a mérleg jobb oldalán szerepel.(látra szóló- bármikor kivehető, vagy lekötött betét.)
 • Hitelnyújtás – aktív bankügylet – a mérleg bal oldalán szerepel, hogy hova kerül a pénz a banktól (rövid lejáratú vagy forgóeszköz hitel, hosszú lejáratú vagy beruházási hitel)

Ezt a két oldalt össze kell hangolni, ez a bank közvetítő vagy transzmissziós szerepe. Azaz a nála elhelyezett betétek terhére nyújt hitelt.

Semleges bankműveletek:

 • Fizetési forgalom lebonyolítása – készpénzforgalom és számlaforgalom (átutalás, inkasso), akkreditív vagy okmányos meghitelezés – vevő pénzt helyez el a banknál, szerződésszerű teljesítéskor, bizonyos dokumentumok bemutatása után utalja át az eladó
 • Banki szolgáltatások (valuta, devizaügyletek, banki tanácsadás, értékpapírok őrzése)
A hitelnyújtás előtt alapos utánajárást folytat le a bank és biztosítékot keres.
 • Személyi biztosítékok: a kezes és a bankgarancia
 • Tárgyi biztosítékok: az óvadék (bankbetét, deviza) és a zálogjog (ingóság vagy ingatlan fedezet).

Központi bankok

Bizalom – kreditum – megőrzésével kapcsolatos. A kereskedelmi bankokkal kapcsolatos kockázat mérséklése miatt jött létre. Monetáris intézmény.
1694-ben Angliában jött létre. A királyi kincstár felhalmozott adósságait hitelezte meg, ezért cserébe bizonyos jogokat, monopóliumot kapott.  Először élvezte állami monopóliumként a bankjegy kibocsátásának lehetőségét.
1800 Francia Központi Bnak, 1878 Osztrák-Magyar Bank, 1924 MNB

A központi bank a gazdasági és a pénzügyi rendszer egészére vonatkozó döntéseket hozza meg makroszinten. 

A központi bankok céljai:    

 • biztosítsa az ország fizetőképességét és
 • az ország pénzének értékállóságát.

Jogosítványai:

 • Emissziós – pénzkibocsátó feladat
 • Pénzintézeti számlákat vezet a bankrendszer többi szereplői részére
 • Árfolyampolitikában döntéseket hoz ill. végre hajt ezzel kapcsolatos kötelezettségeket
 • Menedzseli az ország devizatartalékait, aranytartalékait
 • Központi költségvetésen keresztül finanszírozza az államháztartást