Homo sapiens elődei

 • mindenevő életmód
 • eszközeik közvetlenül a természetből vették, vagy csak minimális átalakítást hajtottak rajtuk végre
 • ásás, kaparás

őskőkorszak – Paleolitikum felső szakasza:

A társadalmi és technikai evolúció meghaladja a biológiai evolúciót.
 • kialakul a húsevő, vadászó életforma →
 • Ez új eszközöket fog kiváltani ( íj, nyíl, lándzsa, parittya, halhorog, tű), ezekt már nem lehet a természetből  nyerni →
 • Másfajta életforma alakul ki, „gazdálkodó”. A vándorló  életforma lesz még mindig a jellemző, de ez bizonyos kultikus, misztikus helyekre való visszavándorlással egészül ki.

A társadalom alapvető egysége a törzs, ami fél tucat családot jelent. Jellemző a vándorló életmód.
Kialakulnak az elfogadott társadalmi viselkedési formák, vérfertőzés tilalma(incestus) Kezdetleges csere (nők kicserélése közösségen belül)
Nem mérlegelt reciprocitás = a végzett tevékenység és az ellenszolgáltatás nem függött össze.
Ennek az időszaknak a végére (10-12 ezer évvel ezelőtt) a föld lakható részei benépesültek (trópusi, szubtrópusi rész) 10-20 millió a föld népessége.   A barlangrajzokból kapunk információkat. Az átlagos életkor 20 év volt. 

Jégkorszak levonulása:

Megváltoznak a földrajzi és éghajlati feltételek, másfajta körülmények közé kerül az ekkor élő ember.   Egyes állatfajok eltűnnek (mamut), némelyek helyet változtatnak (rénszarvasok).

Új kőkorszak – neolitikum

 • Bonyolultabb, kifinomultabb kőeszközök használata jelenik meg,  pattintás helyett a  csiszolás, törés technikáját alkalmazzák.
 • Vadászat mellett kialakul a letelepedett, földművelő életforma (i.e.6000 körül), ez egy kényszerhelyzetet jelent, az adott hely erőforrásaiból kell megélni
 • Sor kerül az eszközök tökéletesítésére, kapás kultúra ( ásóbot, primitív sarló, kapa)
 • Növények, állatok háziasítása ( juh, kecske, búza, árpa)

Letelepedett földművelő életforma területe a „termékeny félhold”. Földközi tenger Keleti, Észak-keleti területe, Tigris és az Eufrátesz folyó (hordalékos talaj). (Itt alakul ki később a sumér birodalom.)

 • i. e. 3000-4000 kezdetleges eke, új haszonállatok (ló, szarvasmarha), új növények (lencse, borsó) kenyérsütés, gabona erjesztés – mézsör,
 • kőedényeket agyagedények váltják fel
 • ruházkodásban a lenvászon, majd a gyapjú

A letelepedett életforma →másfajta munkamegosztást ( nemek, kor szerint)
mérlegelt reciprocitás: elvégzett teljesítmény és az ellenszolgáltatás kapcsolatban van
Jellemző társadalmi egység az újkőkori parasztfalu, (10-50 család, 50-300 fő):

 • legfontosabb erőforrás a föld és az állat közös tulajdonban van
 • termelőeszközök és a  fegyverek magántulajdonban vannak
 • társadalmi hierarchia nincs, a falu vezetőit személyes képességeik alapján választják

Kialakulnak a kezdetleges városok ( Úr, Uruk, Jerikó), ezek kereskedelmi lerakatok voltak, a fémek hiánya miatt kereskednek a többi népekkel.

Sumér birodalom i.e. 4500 körül:

Tigris és az Eufrátesz vidékén alakul ki, kihasználva a jó, hordalékos földeket, a folyók kedvező hatását. Történelem első nagy civilizációja.
Újítások gazdálkodási szempontból:

 • bonyolult csatornázási és öntözéses rendszer kerül kiépítésre, amit nagyszámú fegyelmezett munkásdokkal, kellett építetni
 • hierarchikus berendezkedésű, az irányításban a papok és a katonák vezető szerepet kaptak, az ide tartozást bizonyos csoporthoz tartozás határozza meg és nem az egyéni képesség
 • redisztribúció – újraelosztás: bizonyos terményeket, kifizetéseket központosítottak, ezeket új célok érdekében áramoltatják vissza a közösség részére
 • templom központú gazdaság, a föld a templomé, a megtermelt termények és iparcikkek ezek raktáraiba kerülnek, ezekből lehet a külkereskedelem és a redisztribúció keretében felhasználni.
 • rendszerbe foglalják a mértékegységeket, nyilvántartás a bevételek és a kiadások nyomon követése miatt → írás feltalálása
 • Kevés volt a kő és a réz, ezért fejlett kereskedelmet folytattak, kereskedelem legfontosabb helyszíne a Földközi tenger lesz, mert a tengeri kereskedelem olcsó és gazdaságos, szárazföldi kereskedelem szűk termékcsoportokra korlátozódik.

Föníciaiak:

Hivatásos hajósok, közvetítő szerepet töltenek be a kereskedelemben, Mezopotámia és Egyiptom között, „Fáraók ügynökei”
Görögök és föníciaiak a Földközi tenger partvidékén nagyszámú gyarmatot, kolóniát hoznak létre. Ezek létrehozásának gazdasági magyarázata:

 • kedvezőtlen földrajzi viszonyok, ezek által ellátják az anyaországot gabonával
 • felvevő piacot jelentettek a görög iparosok számára
 • fölösleges népesség levezetése _ új városok
 • politikai ellenfeleket is száműzni lehetett