Anyagokhoz kapcsolódó számlaszámok

211-219. Nyers- és alapanyagok
228. Anyagok árkülönbözete
311. Belföldi követelések (forintban) (vevők)
3683. Import beszerzések áfája
381. Pénztár
384. Elszámolás betétszámla
454. Szállítók
4541. Belföldi szállítók
4542. Külföldi szállítók
465. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla
466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
467. Fizetendő általános forgalmi adó
511. Felhasznált anyagok költségei
814. Eladott áruk beszerzési értéke
876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség
976. Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség

Anyagok könyvelése beszerzési áron

  Vásárlás
1. vételár szerint T 211 K 4541
2. levonható áfa T 466 K 4541
  Készpénzes vásárlás
1. készpénzfizetési számla szerint (áfás összeg) T 211 K 381
2. levonható áfa T 466 K 381
  Fuvardíj T 211 K 4541
  levonható áfa T 466 K 4541
  Engedmény T 4541 K 211
  levonható áfa T 4541 K 466
  Külföldi vásárlás
1. számla szerint T 211 K 4542
2. külföldi fuvardíj T 211 K 4542
3. vám, vámköltség T 211 K 465
4. import áfa T 3683 K 465
  Kiegyenlítés
1. VPOP-nál T 465 K 384
2. áfa visszaigényelhető T 466 K 3683
3. külföldi szállító, fuvarozó T 4542 K 384 (386)
4. árfolyam nyereség T 4542 K 976
5. árfolyam veszteség T 876 K 4542
  Eladás
1. készletcsökkenés T 814 K 211
2. eladási ár T 311 K 91-92
3. fizetendő áfa T 311 K 467
  Felhasználás(FIFO, átlagár módszerrel) T 511 K 211

Anyagok könyvelése elszámoló áron

  Vásárlás
1. készletnövekedés elszámoló áron T 211 K 228
2. számla szerint T 228 K 454
3. levonható áfa T 466 K 454
  Fuvardíj T 228 K 454
  levonható áfa T 466 K 454
  Visszaküldés
1. elszámoló áron T 228 K 211
2. vételáron T 454 K 228
3. levonható áfa T 454 K 466
  Engedmény T 454 K 228
  levonható áfa T 454 K 466
  Eladás
1. eladási áron T 311 K 914
2. fizetendő áfa T 311 K 467
3. készletcsökkenés elszámoló áron T 814 K 211
  Felhasználás T 511 K 211


Árkülönbözet% = 228 ZE / 211-219 nyitó + beszerzés - visszaküldés 
elszámoló ár 100% - árkülönbözet % = beszerzési ár % 
beszerzési ár - elszámoló ár = árkülönbözet

Árkülönbözet elszámolása
Kedvező árkülönbözet T 511 K 228
Kedvezőtlen árkülönbözet T 228 K 511

Az elszámoló ár

A vállalkozások a vásárolt készletek évközi értékbeni nyilvántartására a tényleges beszerzési árakon kívül alkalmazhatnak elszámoló árat, illetve fogyasztói árat is.

Az elszámoló ár előnyei, hogy

  • egyszerűsíti az anyagkészlet változás feljegyzését
  • lehetővé teszi a vállalkozó anyagbeszerzési tevékenységének elemzését
  • megkönnyíti az anyagköltségek elemzését

Ha elszámoló áron tartja nyilván készleteit, alkalmaznia kell még egy számlát, amely az elszámoló ár és a beszerzési ár különbözetét tartalmazza.