Gazdasági erőfölényben van az érintett piacon, aki gazdasági tevékenységet a piac többi résztvevőétől nagy mértékben függetlenül folytathatja anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak, vevőinek és más üzletfeleknek a vele kapcsolatos piaci magatartására. Egy áru piacán erőfölényben lehet egy vagy több vállalkozás.

TILOS:

  • az üzleti kapcsolatban tisztességtelenül vételi vagy eladási árakat megállapítani vagy más módon indokolatlan előnyt kikötni vagy hátrányos feltételek elfogadását kikényszeríteni
  • a termelést, a forgalmazást, vagy a műszaki fejlődést a fogyasztók kárára korlátozni
  • indokolatlanul elzárkózni az ügylet jellegének megfelelő üzleti kapcsolat létrehozásától
  • a másik fél gazdasági döntéseit indokolatlan előny szerzése céljából befolyásolni
  • az árut az ár emelését megelőzően vagy az ár emelkedésének előidézése céljából vagy egyébként indokolatlan előny szerzésére, illetve versenyhátrány okozására alkalmas módon a forgalomból kivonni, illetve visszatartani
  • az áru szolgáltatás átvételét más áru szolgáltatásától, átvételétől, továbbá a szerződés kötést olyan kötelezettségek vállalásától függővé tenni, amelyek nem tartoznak a szerződés tárgyához (árukapcsolat)
  • azonos értékű vagy jellegű ügyletek esetén az üzletfeleket indokolatlanul megkülönböztetni ideértve, olyan árak, fizetési határidők, eladási vagy vételi feltételek alkalmazását, amelyek az egyes üzletfeleknek versenyhátrányt okoznak
  • a versenytársaknak a piacról való kiszorítására vagy a piacra lépésük akadályozására alkalmas túlzottan alacsony (nem a nagyobb hatékonyságon alapuló) árakat alkalmazni
  • a piacralépést más módon indokolatlanul akadályozni