TILOS

A vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint a vállalkozások társadalmi szervezetének, a köztestületnek, az egyesülésnek és más hasonló szervezetnek az a döntése, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását, vagy torzítását célozza, illetve ilyen hatást fejthet ki.

Ez a tilalom vonatkozik kiemelten:

  • az árak közvetlen vagy közvetett meghatározására
  • az előállítás, a forgalmazás, a műszaki fejlesztés és a befektetés korlátozására vagy ellenőrzés alatt tartására
  • a beszerzési források felosztására, illetve a közülük való választás lehetőségének korlátozására, valamint a fogyasztók meghatározott körének adott áru beszerzéséből való kizárására
  • a piac felosztására, az értékesítésből történő kizárásra és az értékesítési lehetőségek közötti választás korlátozására
  • a versenytársak között a versenyeztetéssel kapcsolatos összejátszásra
  • a piacralépés akadályozására

Kivételt

képeznek a csekély jelentőségű megállapodások, illetve a kormányrendeletben vagy a Gazdasági Verseny Hivatal által feloldott korlátozás.