Pillanatnyi piac:

A jelen pillanatban érvényes és olyan adottság, amelyet legfeljebb csak egy viszonylag szűk intervallumon belül lehet megváltoztatni.

Rövid távú piac:

Amely már eltérhet a pillanatnyi állapottól, mert azt már rövid távon is meg lehet változtatni keresleti oldalon is, kínálati oldalon is: a most hozott intézkedések, rövid távon érvényesülő befolyásoló tényezők már éreztethetik hatásukat.

Hosszú távú piac:

Amelyet a nagyobb léptékű trendvonalak alakítanak, ezért a pillanatnyi piachoz képest lényeges változást is mutathat.

A munkaerő struktúra folyamatosan változik és ebből a változásból adódóan meg kell határozni, hogy kell a munkaerőt megtartani, átcsoportosítani, leépíteni. A dolgozói mobilitásban döntő szerepet játszik a piacgazdaság.

A munkaerőpiac egészét tekintve a munkaerőmozgást elsődlegesen 2 nagyobb csoportra bontjuk:

 • külső munkaerőmozgásnak nevezzük azt, amikor valaki belép a munkaerőpiacra vagy kilép a munkaerőpiacról. Ezen belül is megkülönböztethetünk:
  • átmeneti mozgást: a mikor a be-vagy kilépés csak időleges
  • tartós mozgást, amikor a belépés hosszú időre szól, vagy a kilépés végleges
 • belső munkaerőmozgásnak nevezzük azt, amikor a mozgás a munkaerőpiacon  belül történik. Ekkor nem változik a munkaerőpiac szereplőinek száma, személye, csak belső pozíciója módosul. Ezen belül is változhat:
  • a munkahely
  • a beosztás

A belső átcsoportosítás:

 • külső források korlátozása
 • vállalati foglalkoztatási lehetőségek korlátozottsága
 • vannak jövőorientált életpályák és életpálya tervek
 • az adott munkakörben mind szakmailag, mind személyesen kompetens a munkavállaló
 • létszámleépítés: a MTV által meghatározott eljárási rend szerint zajlik

A munkaerő-gazdálkodásnak az a feladata, hogy tudatosan irányítsa a belső mobilitást, a belső piaci mozgásokat. Ennek során azt is figyelembe kell venni, hogy a belső piac különböző szegmenseinek eltérő a mobilitási képessége és készsége. A vállalatnak ennek tudatában kell kialakítania és működtetnie a belső mobilitási csatornákat. Ezért egyrészt arra kell törekednie, hogy a belső munkaerőpiacban és annak szereplőiben minél nagyobb mobilitási készséget é s képességet alakítson ki.

Ennek elősegítésére szolgálhatnak a következő eszközök:

 • át és továbbképzés támogatása, a képzettségnek megfelelő munka biztosítása
 • teljesítmény elv alkalmazása
 • preferenciák
 • egyéni kompenzáció