A munkaerő- tervezési folyamat feladatai:

1. adatgyűjtés: a tervezés megalapozását szolgálja

Forrásai: különböző közlönyök, szakcikkek, statisztikák, belső adatforrások (munkavállaló neme, életkora, iskolai végzettsége, munkaköre)

2. elemzés: a személyi állománnyal összefüggő tényezők vizsgálata

Célszerű vizsgálni:
 • kínálat várható alakulását a vállalat vonzáskörzetében
 • a vállalat munkaerő megtartó képességét
 • a munkaköri struktúrák átalakulását
 • a munkavállalók kor, nem lakhely szerinti megoszlását
 • a teljesítmény százalékos alakulását
 • a munkaidőalap felhasználását, munkaidő kihasználását
Elemzés módszerei:
 • fluktuáció vizsgálat
 • munkakör értékelés (ki helyettesíthető, milyen alap és továbbképzés szükséges)
 • munkaidő kihasználtsága
 • statisztikai és matematikai módszerek

3. prognózis készítése:

Az elemzésen alapulva készül, előrejelzés a legvalószínűbbnek tartott jövőbeni változásról.

A munkaerő tervezés feladata a vállalat termelési, szolgáltatási feladatainak ellátásához optimálisan szükséges munkaerőigény megállapítása a munkaerő fedezet meghatározása, a  munkaerő szükséglet és fedezet egybevetése, a  munkaerő keresleti és kínálati egyensúly megteremtése, illetve az erre irányuló intézkedések.

A munkaerő szükségleti tevékenységre ható tényezők:

 • vállalkozás által végzendő tevékenység a termelés és szolgáltatás jellege szerkezete és mennyisége
 • a vállalkozás szervezeti formája, hierarchiája
 • a vállalkozás irányítási rendszerének színvonala
 • termelés, szolgáltatás műszaki-technológiai jellemzői és színvonala
 • munkaszervezés színvonala
 • munkaidő-alap nagysága, összetétele, kihasználtsága
 • munka termelékenységének színvonala

A munkakörökben végzendő feladatoknak meghatározó szerepe van a munkaerő szükséglet meghatározásában. Ugyanis a létszámszükségleti és fedezeti tervek munkaköri bontásban készülnek.

Munkakör:

Az ellátandó feladatok felsorolásával foglalkozik feltüntetve a kapcsolt munkaköröket. Tartalmaznia kell a betöltésükkel kapcsolatos követelményeket.

 • végzettség
 • képzettség
 • gyakorlati idő

Norma:

1 feladat elvégzéséhez feltétlenül szükséges munkaidő, vagy egységnyi idő alatt elvárt teljesítmény.

Normatíva:

1 feladat elvégzéséhez szükséges munkaidő vagy teljesítmény, a különbség az, hogy a normatíva elemzése matematikai és statisztikai számítások felhasználásával és megközelítő megállapodáson alapul.

Időtartam norma:

1 adott feladat elvégzéséhez szükséges munkaidő ésszerű szervezési és műszaki feltételeken alapul véve, megállapítja a munkafeladatokon belüli műveletek időigényét felméréssel.

Teljesítménynorma:

1 meghatározott idő alatt elvégzendő munkamennyiséget jelent munkaidő és időnorma hányadosa. A teljesítménynormát az időnorma ismeretében akkor célszerű alkalmazni, ha a teljesítmény a munkavállalótól függ.

Kiszolgálási norma:

Adott gép, munkahely kiszolgálásához szükséges idő, vagy 1 munkavállaló által kiszolgált gép vagy munkahely száma.