A bérek szabályozása során fontos szempontot jelent az, hogy a hasonló típusú munkák között ne alakuljanak ki indokolatlan kereseti különbségek, illetve az eltérő jellegű munkák közötti jövedelem-arányok valóban a tényleges munkavégzés eltérésein alapuljanak.

A besorolási és tarifarendszer feladatai:

 • alakítsa ki a különböző munkák, munkakörök minősítésének szabályait.
 • biztosítsa az azonos munkák azonos megítélését az adott munkaerő-piaci szegmensen belül, határozza meg a bértételek nagyságát, struktúráját.

Besorolási rendszer:

A  munkákat, a munkaköröket viszonylag homogén csoportokra bontja. Kialakít meghatározott kategóriákat, és meghatározza azok egyes kategóriába való besorolásának feltételeit, szabályait.

Tarifa rendszer:

Az egyes besorolási kategóriákhoz meghatározza azok bértételét, fizetési fokozatát, vagy értékben, vagy egy kiemelt kategóriához viszonyított szorzószámmal.

A tarifarendszer keretében az egyes besorolási kategóriákhoz különböző módon rendelhetünk bértételeket:

 • fix bértétel: amelytől nem lehet eltérni. Ez biztonságot, stabil kalkulációs alapot teremt, de ennek megfelelően rugalmatlan.
 • Tól-ig bértétel: amely egy alsó és felső határt húz meg, béreket ezen határok között kell megállapítani.
 • Alsó korlátos bértétel: amelynél a ténylegesen megállapított bér nem lehet kevesebb, de ennél korlátozás nélkül lehet magasabb.

Más szempontból a bértétel meghatározható:

 • abszolút összegben
 • szorzószámmal: egy adott viszonyítási alap és ehhez rendelt együttható segítségével.

A jelenleg alkalmazott besorolási rendszer:

A munka törvénykönyve hatálya alatt központilag egy un. Ágazatközi besorolási rendszert határoztak meg. Ezen keretjellegű szabályozás kategóriái:
Vezető beosztású alkalmazottak:

 • Vezető I: a gazdálkodó szervezet nagyobb szervezeti egységeinek vezetői és azok helyettesei.
 • Vezető II.: az osztályvezetők, irodavezetők

Termelés-tevékenységirányítók:

 1. felsőfokú végzettségű termelésirányítók (művezető) és helyetteseik
 2. középfokú végzettségű termelésirányítók és helyetteseik
 3. az előző kategóriákba sorolás feltételeivel nem rendelkező termelésirányítók

Szellemi foglalkozású (nem vezető beosztású) alkalmazottak:

 1. középiskolai végzettséggel érdemi munkát ellátók, akik feladatukat önállóan végzik (könyvelő, műszaki ellenőr)
  • gyakornok
  • munkatárs
 2. a feladatukat önállóan , felelősséggel ellátó érdemi munkát végzők középiskolai végzettséggel és a munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szaktanfolyami képesítéssel rendelkezik
  • gyakornok
  • munkatárs
  • főmunkatárs
 3. egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkeznek
  • gyakornok
  • munkatárs
  • főmunkatárs

Ügyviteli alkalmazottak: ügyviteli jellegű feladatokat ellátók

 • gyakornok
 • ügyviteli munkatárs

Fizikai foglalkozású alkalmazottak:

Képzettségbeli feltételek:

 • segédmunkás: legfeljebb 1 havi begyakorlási idő kell, szakképzettség nem szükséges
 • betanított munkás: szakképzettség nem kell, egy hónapnál hosszabb betanulási idő szükséges
 • szakmunkás: szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkező

Munkafeltételek:

 • normál: A Magyar Szabványban foglalt munkakörülményi értéket meg nem haladó munkafeltételek között végzett könnyű fizikai munkák
 • kedvezőtlen: a normál fokozatba nem sorolható fizika munkák.

A közalkalmazotti törvény:

A közalkalmazotti törvény szerint a közalkalmazotti munkakörök közalkalmazotti osztályokra tagozódnak:

 • Kiemelt közalk. Osztály (egyetemi végz.)
 • Felső közalk. Osztály (főiskolai, középiskolai, felsőfokú szakképesítés)
 • Közép közalk. Osztály (középfokú, általános iskolai végz.)
 • Alsó közalk. Osztály (legfeljebb általános isk. végz.)

Köztisztviselői törvény:

Értelmében a köztisztviselőt iskolai végzettségének és a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően kell besorolni:
A pályakezdő gyakornoki besorolást kap.

A felsőfokú isk. végzettséggel rendelkezők:

 • fogalmazó II: 1 év gyakornoki idő után
 • fogalmazó I.: 5 év közszolgálati idő után
 • titkár: 9 év közszolgálati idő után
 • titkár I. : 13 év
 • tanácsos II. 17 év
 • tanácsos I: 21 év
 • főtanácsos: 25 év

Középiskolai végzettségű:

 • előadó II.: 2 év gyakornoki idő után
 • előadó I. : 6 év közszolg. idő után
 • főelőadó III. : 12 év
 • főelőadó II. : 21 év
 • főelőadó I. 27 év