Vásárolt részvények

Vásárlás

beszerzi áron, társasági szerződés szerinti áron + fizetett bizományi díj + vételi opció 171, 172, (371, 372) 384, 478
 részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettség kiegyenlítése 478 384
opciósdíj előre fizetve 367 384
opciósdíj bejegyzéskor 17 367
bizományi díj költségként 532 384, 367
 ennek kiegyenlítése 367 384

Osztalék elszámolás

jóváírási értesítés szerint 366 971
megkapjuk jóváírási értesítés szerint 384 366
dec. 31. járó kamat aktív időbeli elhatárolása 391 971
jan. 1. sztornótétel 971 391

Eladás

kivezetés vételi értéken 3682 17 (37)
eladási ár elszámolása 384 3682
árfolyamkülönbözet     
 nyereség 3682 9722
 veszteség 871 3682

Egyéb események

átsorolás (forgatásiról befektetési célúra) 17 37
értékvesztés 874 179, 379
 értékvesztés visszaírása 179, 379 874

Visszavásárolt saját részvények elszámolása

eladás 384, 1, 2, 3 32, 33, 358
cégbírósági bejegyzés után 32, 33, 358 411
visszavásárlás 373 384, 478

A fentieket egy éven belül újra el kell adni vagy be kell vonni a vállalkozás vagyonába.

újra eladás vétel áron 3682 373
eladási áron 384 3682
árfolyam különbözet     
 veszteség 875 3682
 nyereség 3682

975

eladhatatlan saját részvény bevonása - visszavásárlási értéken 887 373
névérték elszámolása 411 917