Vásárlás másodlagos forgalomban

vásárlás kamat nélküli vételáron 18 (374) 384
kamattartalom elszámolása és kifizetése 973 (974) 384
dec. 31. tárgy évre járó kamat aktív időbeli elhatárolása 391 973 (974)
jan. 1. sztornótétel 973 (974) 391
kamatfizetés (jóváírási értesítés) 384 973 (974)

Eladás

kivezetés kamat nélküli vételáron 3682 18 (374)
eladási árfolyam befolyt 384 3682
kamatjóváírás 384 973 (974)
ügylet lezárása     
 árfolyamnyereség 3682 973
 árfolyamveszteség 871 (875) 3682

Vásárlás kibocsátáskor - diszkont áron (névérték alatt)

vásárlás vételáron 18 384
dec. 31. különbözet arányos részének aktív időbeli elhatárolása 391 977
tárgy évre járó kamat aktív időbeli elhatárolása 391 973
jan. 1. sztornótétel 973 391
következő évben kamatjóváírás 384 973
futamidő végén törlesztés    
 kivezetés vételi értéken (kamat nélküli vételáron) 3682 18 (374)
 névérték jóváírása 384 3682
 árfolyamnyereség 3682 973
 különbözet aktív időbeli elhatárolásánk feloldása 977 391

Egyéb események

kötvények értékvesztése - tartós árfolyam csökkenés esetén 874 3749 (189)
 - ha emelkedik tartósan, akkor visszaírjuk (100% fölé nem írhatjuk) 189 874
átsorolás befektetettből forgatási célúra 374 18
apport 881 18, 374
térítés nélküli átadás 889 18, 374
káresemény 869 18, 374