A váltó egy fizetési igérvény, pénzkövetelést megtestesítő rövid lejáratú értékpapír, amit kamatostul névértéken kell megfizetni.

Fajtái:

  • Kapott váltó: a vevő ezzel fizetett, a vevői követelésből váltó követelés lett. Másnéven elfogadott, illetve idegen váltó. 34-es számlaosztály.
  • Kibocsátott váltó: mi fizettünk vele a szállítónak. Másnéven saját váltó. 457-es számlaosztály.

Megjelenésük a beszámolóban

  • váltókövetelésként B/II. (alapösszeggel szerepel)
  • váltótartozásként F/III. (névértéken, vagyis kamattal együtt)

Gazdasági események elszámolása

Kibocsátott váltók

váltó kibocsátás 454 457
futamidő kamatának elszámolása 872 457
váltótartozás kiegyenlítése 457 384
HA év vége beleesik a futamidőbe, akkor a kamatot meg kell osztani és új évi kamatot elhatárolni    
aktív időbeli elhatárolás 392 872
váltó lejártakor névérték kivezetése 457 384
új évi kamat átvezetése 872 392

Elfogadott váltók

Váltó elfogadása 341, 346 311, 317

a. váltó adós átutalásai futamidő végén

alapösszeg 384 341
futamidő kamata befolyt 384 974
HA a futamidőbe beleesik év vége, akkor a kamatot meg kell osztani és a tárgy évi kamatot elhatárolni     
aktív időbeli elhatárolás 391 974
január 1. sztornótétel 974 391

b. váltó leszámitolása

(diszkontált összeget kapunk érte = alapösszeg + csökkentett kamat)

diszkontálás lépései:

  • váltó névértékének kiszámítása
  • kamatnapok meghatározása (ami a futamidőből még hátra van - a benyújtás napja nem, az esedékesség napja számít)
  • leszámitolási kamatláb (banki kamatláb)
  • leszámitolási kamat (diszkont kamat) = (váltó névérték * hátralévő nap * kamatláb) / 360
  • diszkontérték = névérték - diszkont kamat
  • kezelési költséggel csökkentett összeg
váltóérték kivezetése 3682 341
diszkontérték jóváírása 384 3682
kezelési költség 532 3682
diszkontálás eredményének elszámolása (kamatbevétel) 3682

974 

c. váltó elfogadása

(a vevőtől kapott váltóval fizetek a szállítónál)

váltóérték kivezetése 3682 341
szállítói tartozás kiegyenlítése 454 3682
különbözet elszámolása     
 kamatnyereség 3682 974
 kamatveszteség 872 3682

d. behajthatatlan a váltó

váltó leírása 866 345