Saját termelésű készletek tényleges önköltségen

1. nyitó befejezetlen termelés kivezetése 581 231
2. költségek elszámolása (közvetlen + közvetett)    
 termelés során felmerült anyagköltség (anyagfelhasználás) 51 21-22
 igénybevett szolgáltatások díjai 52 454, 381, 384
 egyéb szolgáltatások költségei 53 454, 381, 384
 bérköltség 54 471
 személyi jellegű ráfordítások 55 471
 bérjárulékok 56 473, 463
 értékcsökkenések 571 129, 139, 149
 felmerült költségek korrekciója    
 - hulladék raktárra vétele 217-227 51
 - aktív időbeli elhatárolás 39 5
 - passzív időbeli elhatárolás 5 48 
3. a termelés során elkészült félkész termékek készletre vétele 236 581
4. termelés érdekében félkész termék továbbfelhasználás 581 236
 kiszámítása: átlagos önköltségen vagy FIFO módszerrel    
5. elkészült késztermékek állományba vétele 25 581
6. záró befejezetlen termelés állományba vétele 231 581

Saját termelésű készletek tervezett önköltségen

1. nyitó befejezetlen termelés kivezetése (mindig tényleges önköltségen!) 581 231/251
2. költségek elszámolása - lásd, mint tényleges önköltségen     
3. költségek korrekciós tételek elszámolása lásd, mint tényleges önköltségen    
4. elkészült félkész termék állományba vétele     
 készletre vétel tervezett önköltségen 236 238
 készletre vétel tényleges önköltségen 238 581
5. félkész termék továbbfelhasználás    
 tervezett önköltségen 581 236
 továbbfelhasználásra jutó KÉK elszámolása    
 - kedvező 238 581
 - kedvezőtlen 581 238
6. elkészült késztermékek nyilvántartásba vétele     
 tervezett önköltségen 25 258
 tényleges önköltségen 258 581
7. záró befejezetlen állományba vétele 231 581

KÉK kiszámítása = (KÉK számla ZE / félkész termék számla ZE) * 100 

Az elkészült félkész- és késztermék állományba vételének kiszámítása ugyanúgy történik, mint tényleges önköltségen.

Az elkészült félkész- és késztermék állományba vételének kiszámítása:

Nyitó befejezetlen termelés
+ felmerült közvetlen költség
+/- korrekciók
+ továbbfelhasznált félkész termék (csak készterméknél van!)
- állományba vétel tényleges önköltségen                             
Záró befejezetlen termelés