A saját termelésű készletek mindazok a készletek melyeket a vállalkozó maga állított elő. A növendék-, a hízó-, és az egyéb állatok az elszámolás és az értékelés szempontjából saját termelésű készletnek minősülnek abban az esetben is, ha vásárolta azt.

Fajtái

 • Befejezetlen termelés
  A megmunkálás alatt álló, a vállalkozó termelő egységein belül további megmunkálásra váró termékek összessége. Olyan termékek melyeken legalább egy számottevő munkaműveletet elvégeztek.
 • Félkész termék
  Minden olyan termék, mely a vállalkozónál egy teljes megmunkálási folyamaton keresztülment, ilyen címen raktárra vették, illetőleg raktárra vehető.
 • Késztermék
  Minden olyan termék, amely a vállalkozónál valamennyi megmunkálási folyamaton átment, megfelel a rá vonatkozó szabványoknak, megfelelő minőségi átvétel után raktárra vettek, ill késztermékként értékesíthető.

Megjelenése a beszámolóban

B Forgóeszközök
    I. Készletek
        2. befejezetlen termelés és félkész termék
        3. növendék, hízó és egyéb állat
        4. késztermékek

Értékelési szabály

 • Állományba vételkor
  Előállítási költség: lehet ténylegesen felmerült utókalkulációval alátámasztott közvetlen önköltség vagy normák és egységköltségek alapján meghatározott közvetlen önköltség.
  Közvetlen önktg: ténylegesen felmerült, közvetlenül elszámolt ktg és az előállítással kapcsolatban felmerült ktg.
  Költség: egy adott teljesítmény érdekében felhasznált munka és egyéb termelési tényező pénzben kifejezett összege.
 • Mérlegkészítéskor
  Az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, a visszaírt értékvesztéssel növelt könyv szerinti értéken mutatjuk ki.
  A mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ár alacsonyabb az előállítási költségnél, akkor a várható eladási árból számított értéken kell kimutatni. Az összehasonlíthatóság a várható eladási ár ill. az előállítási költség tekintetében csak azonos szinten értelmezhető.

Nyilvántartási lehetőségei

A saját termelésű készletekről és azokban bekövetkezett változásokról mennyiségi és értékbeni vagy csak mennyiségi adatokat tartalmazó analitikus nyilvántartást kell kialakítani. Ennek szoros kapcsolatban kell lennie a főkönyvi könyveléssel és a kettő között az értékadatok számszerű egyeztetésének lehetőségét biztosítani kell.
Ha a vállalat folyamatosan vezeti az analitikus nyilvántartásait, akkor a készletekben bekövetkezett változásokat elsődlegesen az analitikus nyilvántartásban mutatja ki.
Ha az analitikus nyilvántartásokat nem, vagy nem teljes körűen vezet, akkor a következők közül választhat:

 • Folyamatos analitikát vezet és az analitikus nyilvántartás alapján könyveli az állományváltozásait --> költségeit csak a 5. Költségnemek számlaosztályban számolja el
 • Az állományváltozásait év közben egyáltalán nem vezeti