A számviteli törvény szerint a vásárolt készleteket a vállalkozás bekerülési értéken vagy súlyozott bekerülési áron köteles nyilvántartani. A bekerülési érték - a levonható általános forgalmi adó kivételével - tartalmazza mindazokat a tételeket, melyek a vállalkozást az adott eszköz beszerzésével kapcsolatban terhelik.

Beszerzés     
 vételáron 211 454
 levonható áfa 466 454
Visszaküldés  454 211
 "visszaáfa" 454 466
Engedmény  454 211
 áfa 454 466
Anyagfelhasználás elszámolása  511 211

Módszere lehet: FIFO, időszak végi átlagár, csúsztatott átlagár

A vállalkozások a vásárolt készletek évközi értékbeni nyilvántartására a tényleges beszerzési árakon kívül alkalmazhatnak elszámoló árat, illetve fogyasztói árat is.
Ha elszámoló áron tartja nyilván készleteit, alkalmaznia kell még egy számlát, amely az elszámoló ár és a beszerzési ár különbözetét tartalmazza, ez a 228-as számla.

Beszerzés    
 készletnövekedés elszámoló áron 211 228
 számlázott áron 228 454
 levonható áfa 466 454
Visszaküldés     
 elszámoló áron 228 211
 vételáron 454 228
 áfa 454 466
Engedmény (csak a beszerzési árat csökkenti, a készletet nem!) 454 228
 áfa 454 466
Fuvardíj  228 454
 áfa 466 454
Felhasználás  511 211

Ennél a nyilvántartási módszernél el kell számolni a készletcsökkenésekre (fuvardíj, felhasználás) jutó árkülönbözetet:

    Árkülönbözet % = 228 ZE / (211 NyE + beszerzés - visszaküldés) *100

A csökkenésekre jutó összeg meghatározása:

    csökkenés elszámoló áron * árkülönbözet %-a