-Hozzájutás, -Kommunikáció: a szolgáltatást a fogyasztó nyelvén kommunikálják, -Kompetencia: az alkalmazottak rendelkeznek a pontos tudással és képzettséggel, Udvariasság: barátságos, tiszte-lettudó és tapintatos alkalmazottak, Felelősségtudat: felelősség-teljes munkavégzés, a fogyasztó igényeinek szem előtt tartása,- Megbízhatóság: a szolgáltatás következetes és pontos végrehajtása, -Figyelmesség: gyors és kreatív reagálás a fogyasztók kéréseire és problémáira, -Biztonság: a szolgáltatás veszély- és kockázatmentes, minden kétséget kizár, -Kézzelfogható bizonyítékok: tükrözik a szolgáltatás minőségét, -A fogyasztók megismerése és megértése: az alkalmazottak igyekeznek megismerni és megérteni a fogyasztók igényeit és személyes érdeklődést tanúsítanak