1.  Megfoghatatlanság (intangibility) - A szolgáltatás nem fogható meg, nem mérhető vagy értékelhető az előállítás előtt
2.Elválaszthatatlanság (inseparability) - Az előállítás és a fogyasz-tás szimultán történik, mely mind az előállítótól, mind pedig a fogyasztótól aktív közreműködést igényel.
3. Heterogenitás/változékonyság (heterogenity) - A szubjektum szerepe, minden fogyasztó más és másképpen ítélheti meg ugyanazt a szolgáltatást
4.  Raktározhatatlanság (perishability) - A ma el nem adott szol-gáltatást, például szállodai szobát nem lehet holnap eladni.