Erősségek: belső, akár tervezett, akár véletlen forrásból származó előnyök, amely megjelenik a vállalkozás piac-termék portfóliójában, illetve a versenytársakkal való összehasonlításban (például dinami-kusan fejlődő piacon magas piaci részesedéssel rendelkező termék, jó területi elhelyezkedés, stb.).
Gyengeségek: belső forrásból származó hátrányok, amely megjele-nik a vállalkozás piac-termék portfóliójában, illetve a versenytársak-kal való összehasonlításban (rossz kilátással rendelkező piacon nö-vekvő részesedésű termék, gyenge ország image, stb.).
Lehetőségek: származhatnak egyrészt a szervezet által közvetlenül befolyásolt területekről, másrészt a külső marketing környezetből (például jelentősebb események, mint a BTF, növekvő érdeklődés a kulturális turisztikai termékek iránt, stb.).Veszélyek: származhat a szervezeten belülről, vagy a marketing környezetből (például új desztinációk megjelenése a turisztikai kínálatban, növekvő üzem-anyag árak, stb.).