Közvetett és közvetlen eszközök,
Látásra, hallásra, látásra és hallásra, egyéb érzékszervre is ható eszközök Irányítható, részben irányítható és nem irányítható eszkö-zök, Közterületi és zártterületi reklámok, Alapeszközök, kiegészítő eszközök, Teljes és részleges reklámeszközök