Belső PR: a szervezeten belüli, a vezetők és alkalmazottak, vala-mint a szervezeti egységek közötti kölcsönös információáramlás, kommunikációs kapcsolattartás. Fokozza a munka hatékonyságát, a vállalatról kialakult kedvező/kedvezőtlen kép kialakításában gyak-ran az alkalmazottak tehetnek a legtöbbet, így elkötelezettségük alapvető, a vállalat és alkalmazottainak megfelelő kapcsolata pozití-van hat a HR-re is (munkatársak toborzása, és megtartása)a jól tájé-kozottság a stratégiaalkotásnak és végrehajtásnak is alapkövetel-ménye Eszközei: Formális és informális szóbeli, írásbeli, vizuális infók.
    Külső PR: a szervezet külső környezetével kiépített kommunikációs kapcsolatainak összessége.(Üzleti kapcsolatok, Kormányzati kap-csolatok, Pénzintézeti, banki és beruházási kapcsolatok,Általános (önkormányzatok, helyi képviselők, kerületek, stb.) kapcsolatok, Tömegkommunikációs kapcsolatok.Eszközei: alapvetően megegyezik a rekláméval: a különbséget az információ tartalma, illetve célja jelenti. Személyes kommunikáció: viták, párbeszédek, interjúk, előadások, levelek, feljegyzések. Csoportkommunikáció: konferenciák, szim-póziumok, kiállítások, prezentációk, értekezletek, fórumok, viták, speciális írásbeli közlemények, zártterületi tájékoztatók. Tömeg-kommunikáció: közterületi objektumok, vásárok és kiállítások, film, sajtó, rádió, televízió.