• információadás: információk közvetítése a vállalat számára releváns célcsoportok felé,
  • image-alakítás: a vállalat számára kívánatos kép felépítése, a meglevő kép megváltoztatása,
  • vezetés/befolyásolás: a releváns közvélemény befolyásolása,
  • kommunikáció: kapcsolatok létrehozása a vállalkozás és a vállalkozás számára fontos célcsoportok között, egzisztencia-megtartás: a vállalkozásra való utaltság folyamatos szükségességének hiteles bemutatása