Hogy a vállalat és közönsége, közvéleménye, illetve szű-kebb és tágabb környezete között megértést és bizalmat építsen ki. Olyan általános magatartásforma amely arra irányul, hogy a vállalat belső és külső kapcsolatainál megértést, támogatást, bizalmat sze-rezzen, s ezzel üzleti tevékenységének eredményességét HOSSZÚ távra alapozza meg.