Homogén preferenciák: a piacon levő termékeknek közel azonosnak kell lennie.
Szóródó preferenciák: a piac egymástól nagyon különböző prefe-renciákkal rendelkező egyénekből áll. „Középpontban” levő termék vagy nagyon különböző termékek.
Csoportosított preferenciák: a piac eltérő preferenciacsoportokból áll. Néhány márka kifejlesztése, és más-más szegmentumban való pozicionálása. Differenciált marketing.