A Megbízó marketing-problémájának megfogalmazása a piackutató ügynökség számára
Háttér információk, Mi a marketing probléma, Miért van szükség a piackutatásra, Milyen információk állnak rendelkezésre a témáról
A kutatás célja: Mi a kutatás célja, Milyen információkat vár a kutatástól
Milyen döntést fognak alapozni a kutatásra
A kutatás módszerei: Van-e elképzelésük a kutatás módszereiről, Ha van preferenciájuk, melyek és mi indokolja, Vannak-e módszertani korlátok, melyek/miért
Határidők: Mikorra/ Milyen formában, várják a kutatás eredmé-nyeit, (személyes prezentáció, gyorsjelentés, részletes elemző tanul-mány, stb.)
Egyebek (költségek, mikorra várják az ajánlatot)