A kvantitatív módszerek ismertetése: A mintavétel ismertetése, Az alkalmazott mintavételi eljárás, A mintavételi pontok (települé-sek) száma,
A vizsgált sokaság leírása nem, kor, régió, lakóhely, a család mérete és összetétele, valamint foglalkozás szerint az adatbázis forrásával. A súlyozási eljárás (használt változók). A megkérdezési technikák ismertetése, Személyes vagy telefonos megkérdezés, omnibusz kutatás része lesz-e a felmérés vagy sem; Mikor, melyik napon és napszakban bonyolítják le a megkérdezést? Hány alkalommal próbálja meg a kérdezőbiztos elérni az interjúalanyt? A kérdezőbiz-tosi/adatfeldolgozói állomány méretének, tapasztalatának és a kérdezőbiztosok oktatásának ismertetése,
A kérdezőbiztosok ellenőrzésének alkalmazott módszerei. Javasolt kérdések
Technikai háttér ismertetése Az adatfelvételek, az adatfeldolgozás és az elemzés során alkalmazott technikai háttér részletes, szöveges leírása.