A másodlagos kutatási eredmények feldolgozása: A rendelkezés-re bocsátott dokumentumlista mellett feldolgozandó statisztikák, kutatási eredmények köre és rövid leírása.
A kvalitatív módszerek ismertetése: A megkérdezési módszerek ismertetése. A megkérdezendők körének ismertetése. A mélyinter-júk során megkérdezendők számának és a fókuszcsoportok számának és méretének, valamint a kutatás során használt ösztönzők ismertetése.
A lehetséges helyszínek ismertetése. Az ajánlattevő által megkér-dezni javasolt témák köre.